Skip to main content

Onsdag 26. oktober var OF initiativtaker og fikk samlet 30 kommunetopper fra kommunene rundt Oslofjorden på Veas i Asker. Bakgrunnen er behovet for å komme i gang med bedre rensing, inkludert for nitrogen, i hele Oslofjorden. Deltagerne fikk høre om hvordan Veas utvinner og gjenbruker ressursene fra kloakken, og at de har et mål om at virksomheten skal gå med overskudd i fremtiden.

Skal Oslofjorden bli frisk og ren, må det investeres store beløp i kommunale renseanlegg. Ikke bare langs fjorden, men i hele nedbørsfeltet. Veas er eksperter på dette, og gjennom en rekke prosesser fjernes mer enn 70 % av nitrogenet, 90 % av fosforet og 75 % av organisk materiale. De som var til stede fikk en innføring i hva som skal til for å få effektive løsninger som også kan gi inntekter tilbake til kommunene. Det vi daglig skyller ned i do, er ressurser og gjødselstoffer på avveie, stoffer som det er mangel på i andre sammenhenger.

Ordførere, kommunaldirektører og noen spesielt inviterte inn på området der Veas produserer gass.

Ordførere, kommunaldirektører og noen spesielt inviterte er her inne på området der Veas produserer gass.

Alle kommunene rundt Oslofjorden vil bidra til en frisk og ren fjord. For å rense kommunale avløp og utvinne ressursene kreves større anlegg enn det mange av kommunene kan bygge og drive alene. Derfor er det bred enighet om at det trengs en «helhetlig renseplan» for Oslofjorden. Halvparten av Norges befolkning bor i fjordens nedbørsfelt. Utbygging av nitrogenrensing er et så omfattende prosjekt at staten må sterkere på banen, slik den var da Mjøsa ble reddet på 1970-tallet.

Noen sitater fra dagen:

En frisk og ren Oslofjord er et felles gode for hele befolkningen. Ansvaret kan ikke overlates til de enkelte kommunene.

Vi må finne løsninger som hindrer at fjorden kveles av gjødsel fra innbyggernes toalettbesøk, og heller bruke gjødselen der den gjør nytte for seg.

Det er bred enighet om at Oslofjorden må reddes og at noe må gjøres med overgjødslingen. Den kveler fjorden og dreper blant annet torsk og blåskjell. Det er også bred forståelse for at kloakk er en av de største synderne.

Det er store investeringer som må på plass for at kommunene skal kunne rense sine avløp. Selv for de største kommunene vil rensing kreve større investeringer og anlegg enn kommunene kan håndtere alene.

Hvordan man best mulig kan ta vare på ressursene, bør være minst like viktig som et ensidig fokus på kostnadene.

Les også

Filter

Hold Norge Rent og Mepex har i samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd utarbeidet en veileder for redusert forsøpling og god avfallshåndtering i båthavner. Veilederen gir konkrete tips til hvordan småbåtforeningene kan håndtere arbeidet mot forsøpling i en båthavn.
AktueltMarin forsøplingTiltak for Oslofjorden

Plastsmarte båthavner

16. mai 2023
Alle båthavner bør forsøke å redusere plastforsøpling. Vi har vært med på å lage en liste over enkle tiltak som vil redusere mengden plast på avveie.
AktueltOslofjordprisen

Noen svaibøyer stenges inntil de er kontrollert

12. mai 2023
Ved kontroll av bøyer har vi oppdaget galvanisk korrosjon på syrefast kjetting. For sikkerhets skyld stenger bøyer der dette kan være et problem inntil disse er kontrollert.
Bilde av to personer som skrur opp et skilt med teksten Erlingbua
AktueltKystled

Erlingbua åpnet

11. mai 2023
Hernestangen Erlingbua åpner for booking den 15.05. Les mer om det nyeste tilskuddet til Kystled Oslofjorden.
AktueltKystled

Kystled Oslofjordens fotokonkurranse 2023

1. mai 2023
Kystled Oslofjordens fotokonkurranse 2023. Les mer om vilkår for å delta, hvordan du deltar og hva du kan vinne.
Hold Norge Rent og Mepex har i samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd utarbeidet en veileder for redusert forsøpling og god avfallshåndtering i båthavner. Veilederen gir konkrete tips til hvordan småbåtforeningene kan håndtere arbeidet mot forsøpling i en båthavn.
Aktuelt

Plastsmarte båthavner

Alle båthavner bør forsøke å redusere plastforsøpling. Vi har vært med på å lage en liste over enkle tiltak som vil redusere mengden plast på avveie.
Aktuelt
Noen svaibøyer stenges inntil de er kontrollert
Bilde av to personer som skrur opp et skilt med teksten Erlingbua
Aktuelt
Erlingbua åpnet