Skip to main content

Om prosjektet

Prosjektet retter seg mot marin forsøpling. Den overordnede målsetningen med prosjektet er å bedre miljøstanden i Oslofjorden ved å redusere mengden og tilførselen av marin forsøpling. Denne målsetningen jobber vi for å nå gjennom fem ulike tiltak. De fem tiltakene er:

  • opprydding av militære områder
  • opprydding i utvalgte verneområder og utilgjengelige områder
  • plastforsøpling langs urbane elver
  • tilrettelegging, organisering og strandrydding med frivillige
  • opprydding av eierløse, kasserte fritidsbåter (båtvrak)
Prosjektleder og prosjektansvarlig
Status

Pågående

Kategorier

Plast, marin forsøpling, analyser

Partnere

Skjærgårdstjenesten, Naturvernforbundet, Elv og hav, Marin Omsorg, Jobben frelsesarmeen, Forsvarsbygg, Kambo Marina, Marfo, Miljødirektoratet, Forsvarsbygg, Hold Norge rent, Mepex, Nasjonalparkene Færder og Ytre Hvaler, Statsforvalter, Oslofjord-kommunene, lag og foreninger.

Finansiering

Oslo kommune, Handelens miljøfond, Miljødirektoratet

Lenker

 

Flere av våre prosjekter

Filter

Marin forsøplingProsjekt (pågår)Uteundervisning

Strandrydding Oslofjorden

15. desember 2023
I prosjektet «Strandrydding Oslofjorden» ønsker vi å rydde kysten for plast og annen marin forsøpling med hjelp av skoler og frivillige. Prosjektet skal virke holdningsskapende for å redusere plastforurensning, samtidig som deltakerne får opplæring om problematikken rundt plast på avveie.
KystledProsjekt (pågår)

Trabukta

6. oktober 2023
Ny kystledhytte i Trabukta på Malmøya i Larvik kommune. Målsettingen er å åpne den til sesongen 2025.
AktueltKartleggingerProsjekt (pågår)

Bærekraftig friluftsliv

3. oktober 2023
Øyene og friområdene i Oslofjorden er en stor rekreasjons- og friluftslivsressurs. Samtidig gjør mange og i liten grad samkjørte aktører, manglende koordinering av persontransporten, samt kommunegrenser som ikke følger bruksmønsteret at potensialet ved bruk av området ikke utnyttes godt.