Skip to main content

Om prosjektet

Prosjektet retter seg mot marin forsøpling. Den overordnede målsetningen med prosjektet er å bedre miljøstanden i Oslofjorden ved å redusere mengden og tilførselen av marin forsøpling. Denne målsetningen jobber vi for å nå gjennom fem ulike tiltak. De fem tiltakene er:

  • opprydding av militære områder
  • opprydding i utvalgte verneområder og utilgjengelige områder
  • plastforsøpling langs urbane elver
  • tilrettelegging, organisering og strandrydding med frivillige
  • opprydding av eierløse, kasserte fritidsbåter (båtvrak)
Prosjektleder og prosjektansvarlig
Status

Pågående

Kategorier

Plast, marin forsøpling, analyser

Partnere

Skjærgårdstjenesten, Naturvernforbundet, Elv og hav, Marin Omsorg, Jobben frelsesarmeen, Forsvarsbygg, Kambo Marina, Marfo, Miljødirektoratet, Forsvarsbygg, Hold Norge rent, Mepex, Nasjonalparkene Færder og Ytre Hvaler, Statsforvalter, Oslofjord-kommunene, lag og foreninger.

Finansiering

Oslo kommune, Handelens miljøfond, Miljødirektoratet

Lenker

 

Flere av våre prosjekter

Filter

KystledProsjekt (pågår)

Bergholmen Mineverkstedet

15. september 2023
Ny kystledhytte på Bergholmen i Frogn kommune. Målsettingen er å åpne den til sesongen 2024.
MiljøtilstandProsjekt (pågår)Redd Oslofjorden

Kysthjelperne

7. september 2023
«Kysthjelperne» skal skape et folkelig eierskap til havet og kystnære områder. Målet er et krafttak for ny kunnskap om endringene i kystøkologien, for å gjøre en forskjell for naturen i Oslofjorden.
KartleggingerMarin forsøplingProsjekt (pågår)

Krafttak for renere Oslofjord

23. august 2023
Prosjektet retter seg mot marin forsøpling. Den overordnede målsetningen med prosjektet er å bedre miljøstanden i Oslofjorden ved å redusere mengden og tilførselen av marin forsøpling. Denne målsetningen jobber vi for å nå gjennom fem ulike tiltak. De fem tiltakene…