Skip to main content

Om prosjektet

Sparebankstiftelsen DNB har gitt Friluftsrådenes landsforbund et stort tilskudd for å kunne satse på kursing i læring i friluft ved skoler i Norge. Vi i Oslofjordens friluftsråd er et av flere heldige friluftsråd som får være med i prosjektet. Prosjektet går over 3 år, fra 2023 til 2025 og har som mål å skape mer og bedre læring i friluft ved deltakerskolene. To lærere fra hver skole vil få et kompetansehevende kurs, i tillegg til at ansattgruppen ved skolen vil få grunnleggende kursing for at læring i friluft skal heves som undervisningsmetode for alle ansatte og hele skolen. Deltakerskolene har tilhørighet rundt hele Oslofjorden, og inkluderer både store og små skoler. Planleggingen er godt i gang og vi gleder oss stort til kursstart høsten 2023!

 

Lenker  

Status

Pågår

Kategorier

Uteundervisning, skole, naturveiledning

Partnere

Skoler kommer

Tilknyttet prosjektet
Prosjektleder
Prosjektansvarlig

Flere av våre prosjekter

Filter

KystledProsjekt (pågår)

Bestyrerboligen, Steilene

22. mars 2023
Ny kystledhytte på Steilene i Nesodden kommune. Målsettingen er å åpne den til sesongen 2024.   I 1997 åpnet den aller første Kystledhytta på Fyrsteilene, og den har gjennom alle disse åra vært en av de meste populære, med fin…
Prosjekt (pågår)SkoleUteundervisning

Læring i friluft for alle

8. februar 2023
Prosjekt med mål å skape mer og bedre læring i friluft ved deltakerskolene. Finansiert av Sparebankstiftelsen DNB.
KartleggingerMarin forsøplingProsjekt (pågår)

EP (Ekspandert plast) i Indre Oslofjord

30. november 2022
Ekspandert plast (EP) er celleplast som er fremstilt ved esing (ekspandering) av kompakt plast. Dette gjør plasten til et lettere, mykere og mer isolerende materiale med utallige bruksområder. Ekspandert polystyren (EPS) og ekstrudert polystyren (XPS) er de to formene som…