Skip to main content

Om prosjektet

Temaet marin forsøpling innbyr både til tverrfaglighet og til dybdelæring i de enkelte fagene i skolen. Denne våren har seks friluftsråd mottatt tilskudd fra Miljødirektoratet til det toårige prosjektet «Forebyggende arbeid i skolen mot marin forsøpling». Målsettingen er å øke forståelsen for problemet med marin forsøpling gjennom kompetanseheving hos lærere.

Forebyggende arbeid skjer best når det er en del av undervisningen i grunnskolen. Derfor er prosjektet rettet mot grunnskolelærere. Friluftsrådene som deltar holder kurs om marin forsøpling for alle lærerne på skolene som deltar i prosjektet «Læring i friluft for alle», inntil fire ganger per år. Dette gir friluftsrådene en unik mulighet til å nå ut til nær 2400 lærere.

To undervisningsopplegg, utviklet av Oslofjordens Friluftsråd og Salten Friluftsråd, er sentrale i kurset. Friluftsrådene har jobbet med kartlegging, rydding, analyse og undervisning om marin forsøpling i en årrekke. Oppleggene bygger på den erfaringen som friluftsrådene har gjort seg gjennom dette arbeidet. Kurset består av både teori og praktiske aktiviteter.

Friluftsrådene tror at motivasjonen og lysten til å lære mer om temaet blir større om skolene har anledning til å prøve ut undervisningsaktivitetene sammen med egne elever. For å sikre gjennomføring og videreføring også etter prosjektslutt, har skolene mulighet til å få tilskudd til kostnader ved transport eller innkjøp av nødvendig utstyr.

 

Lenker  

Status

Pågår

Kategorier

Uteundervisning, skole, naturveiledning, marin forsøpling

Partnere
Finansiering
Prosjektleder
Prosjektansvarlig

Flere av våre prosjekter

Filter

Strandrydding Oslofjorden
Strandrydding OslofjordenMarin forsøplingProsjekt (pågår)Uteundervisning

Strandrydding Oslofjorden

15. desember 2023
I prosjektet «Strandrydding Oslofjorden» ønsker vi å rydde kysten for plast og annen marin forsøpling med hjelp av skoler og frivillige. Prosjektet skal virke holdningsskapende for å redusere plastforurensning, samtidig som deltakerne får opplæring om problematikken rundt plast på avveie.
Trabukta
TrabuktaKystledProsjekt (pågår)

Trabukta

6. oktober 2023
Ny kystledhytte i Trabukta på Malmøya i Larvik kommune. Målsettingen er å åpne den til sesongen 2025.
Bærekraftig friluftsliv
Bærekraftig friluftslivAktueltKartleggingerProsjekt (pågår)

Bærekraftig friluftsliv

3. oktober 2023
Øyene og friområdene i Oslofjorden er en stor rekreasjons- og friluftslivsressurs. Samtidig gjør mange og i liten grad samkjørte aktører, manglende koordinering av persontransporten, samt kommunegrenser som ikke følger bruksmønsteret at potensialet ved bruk av området ikke utnyttes godt.