En ny hytte med utsikt utover Bunnefjorden er ved det på plass. Ordfører Hanne Opdan sto for den offisielle åpningen 9. juni. Den første gjesten var sønn til bademester Hjalmar Larsen.

Ordfører i Nordre Follo Hanne Opdan sto for den offisielle åpningen.

Lang historie

Selv om hytta er ny som kystledhytte, har den en lang historie. Den ble trolig bygget rundt 1933 og kjøpt opp av Oslo kommune allerede året etter. Tanken var den gang å sikre strandsonen som friområde. Hytta ble et frynsegode som fulgte jobben til bademesteren i Oslo kommune, Hjalmar Larsen, også kjent som «Bade-Larsen».  Han var ansatt som driftsbestyrer for bad, friluftsliv og småbåthavner. Fra før 1940 til 1971 ble Heidehaugen brukt som sommerhytte av familien Larsen.

Oslo kommune fortsatte å leie ut bygget til private de neste tiårene, men vurderte i 2016 å legge Heidehaugen ut for salg. Oslofjordens Friluftsråd (OF) så stedets potensiale som friluftslivsområde for allmennheten, og oppfordret kommunen til å stoppe salget. Resultatet ble at OF fikk en varig leieavtale med kommunen under forutsetning at Heidehaugen skal inngå i Kystled Oslofjorden.

Bilder fra åpningsdagen

Stein Larsen, sønn av bademester Larsen, fortalte om barndommen på hytta. Han var også den første kystledgjesten.

Stine Greni, OF, Stein Larsen – sønn til bademester Larsen, Hanne Opdan, ordfører i Nordre Follo og Cathrine Restad-Hvalby, OF.
Alltids litt til som skal fikes. Ole og prosjektleder Tanja på taket av hytta.
Mange inviterte gjester på åpningen.
OFs styre benyttet åpningsdagen til å ha styremøte i hytta.

 

Booking og mer informasjon om hytta