Struten ligger så langt ute at solen går ned i horisont - lyset gjør stedet magisk.

Ny bruk av bygninger som ikke lenger er i opprinnelig bruk - Struten fyrstasjon.

Varierende standard. Badstua her har ikke strøm eller innlagt vann. Andre hytter kan ha mye høyere standard

Kystled er først og fremt et friluftstilbud, og du oppfordres til et aktivt opphold. Her på Ildverket bor du i tillegg midt i en nasjonalpark.

Ro til Homlungen

Noen hytter ligger på øy - ofte følger det da med robåt - avstanden du må ro varierer fra noen få meter opptil 1,5 km

Norge har fantastiske muligheter for friluftsliv. Kystled er en av dem! 

Kystled er enkel overnatting på steder som har gått ut av sin opprinnelige bruk. Her finnes nedlagte fyrstasjoner, tidligere militære eiendommer eller andre bygninger på friluftslivsområder. På mange av stedene følger en robåt med som del av opplevelsen. Med over 60 hytter – fordelt rundt om i Oslofjorden, fra Halden til Larvik – er Kystleden en viktig del av OFs virksomhet.

 

OFs rolle strekker seg fra å være eier eller forvalter av hytter, med fullt ansvar for vedlikehold og drift – til booking og kontakt med gjestene.  Flere steder har vi samarbeid med frivillige og idelle lag som selv eier eller har ansvaret for alt rundt byggene, og ønsker å gjøre disse tilgjengelige for allmennheten. Til sammen utgjør dette nettverket en mengde av muligheter til gode opplevelser langs kysten.

 

Mer enn overnatting

Friluftsliv og kulturhistorie. Fysisk aktivitet, opplevelse av kulturhistorie og natur er sentrale deler av kystled.

Tilgang. Det er viktig at flest mulig får tilgang de unike stedene. Det er derfor vi har satt en begrensning i antall dager man kan bo på hyttene.

Overnatting på friområder. Kystledhyttene ligger på offentlige friområder. Det betyr at den private sfæren rundt hytta er begrenset. Andre har ikke tilgang til selve hytta eller til utstyr som følger leien, men du kan forvente at andre bruker friområdet hytta ligger på.

Selvbetjent. Alle kystledhyttene er selvbetjente, dvs. at du må ordne mat, transport og vask av hytta på egen hånd. Kystleden er avhengig av tillitt for å fungere. Da er det viktig at hytta forlates slik du selv vil komme til den!

Varierende standard. Det er stor variasjon i standard og utstyr som finnes på hyttene. Hytter med høyest standard har innlagt vann og dusj, mens andre har brønnvann og gass til matlaging. Skal du på tur, huske å sjekke godt hva du kommer til!

Har du lyst til å bo på et sted som dette? Opplevelsen starter her:

Oversikt over hytter

Spørsmål og svar om Kystleden

 

Kystled er et landsdekkende nettverk av hytter med varierende standard. Noen hytter har ikke strøm eller innlagt vann, andre har en standard som er betydelig høyere. Bygningene som inngår er ofte steder som ikke lenger har sin opprinnelige funksjon, som fyrstasjoner og bygninger militæret har flyttet fra. Men historien de representerer er forsøkt tatt vare på og en del av opplevelsen. Når du bruker kystleden tenk på at mange har lagt ned en innsats, ikke minst frivillige. Alle som har bidratt ønsker deg et herlig opphold, gjerne i aktivitet. Kystleder i Norge kan du lese mer om på kystled.no

This message is only visible to admins

Due to changes in Instagram's API, feeds can no longer filter out posts based on the user who posted them.
Try using a different moderation system for this feed.