Skip to main content

Om kurset

Kurs i friluftsliv, bålfyring, hvordan søke ly, kle seg, bruk av kniv og øks, mat på bål og kokeapparater. 

Friluftsliv er i vinden som aldri før, og for mange er det en selvfølge å drive med friluftsliv. Men noen er kanskje litt usikre på dette med utstyr, klær og hvilke regler som gjelder? Heller ikke alle har noen tradisjon hjemmefra for å ferdes i naturen. Dette kurset tar for seg ulike sider av friluftsliv, så som allemannsretten, leirslagning og sporløs ferdsel, bålfyring, ly og bekledning, bruk av kniv og øks og matlaging ute.

Kursets varighet: 3-4 timer
Pris: gratis for skoler i våre medlemskommuner

Passer for

4. – 10. trinn i grunnskolen, videregående skole, voksenopplæring. Kurset tilpasses aldersgruppen på deltagernes kunnskapsnivå

Fra lærerplanen

Elevane skal bruke nærområdet og utforske naturen gjennom varierte uteaktivitetar under vekslande årstider. Naturopplevingar og trygg og berekraftig ferdsel er sentralt.

Elevane skal:

  • Øve på trygg og sporlaus ferdsel i naturen (kroppsøving 4. trinn)
  • Bruke nærmiljøet og utforske lokale kulturar for friluftsliv (kroppsøving 7. trinn)
  • Gjennomføre friluftsliv til ulike årstider, òg med overnatting ute, og reflektere over kva naturopplevingar kan ha å seie for ein sjølv og andre (kroppsøving 10. trinn)
  • Praktisere berekraftig ferdsel i naturen og kunne gjennomføre friluftsliv i nærområdet (kroppsøving vg2)

Meld deg på kurs

Ta kontakt om du ønsker å bestille kurs eller ønsker informasjon om våre aktiviteter.

Send oss en e-postRing oss 67 55 49 90

OF ønsker å inspirere til økt uteaktivitet

Det er en rekke fordeler med å flytte undervisningen ut av klasserommet. OF jobber for å inspirere skoler og barnehager til å bruke nære uteområder aktivt til lek og undervisning. Mer virkelighetsnær læring, andre sosiale relasjoner, bedre kontakt med naturen og økt fysisk aktivitet er noen av fordelene.

Flere kurs

Filter

For eleverUteundervisning og naturveiledning

Sikkerhet ved vann

Elevene er havforskere for en dag og får utforske et spennende økosystem. Vi samler inn arter, både dyr og planter, i fjæra. Vi bruker ulike metoder for innsamling, og jobber med å sortere det vi finner.
For elever

Kunnskap om friluftsliv

Kurs i friluftsliv, bålfyring, hvordan søke ly, kle seg, bruk av kniv og øks, mat på bål og kokeapparater.  Friluftsliv er i vinden som aldri før, og for mange er det en selvfølge å drive med friluftsliv. Men noen er…
For pedagogerUteundervisning og naturveiledning

Metodekurs for lærere

Fra Utdanningsdirektoratet legges det opp til mer praktisk læring, og mer læring gjennom lek. Dette er et praktisk rettet kurs, der deltagerne får konkrete tips til hvordan en kan flytte skolefagene ut av klasserommet og ut i friluft. Samtlige av…
For elever

Mat i friluft

Mat smaker best på tur, og aller best når den er blitt tilberedt ute. Mat på bål trenger ikke å være pølser. Dette kurset tar for seg ulike sider ved matlaging på tur. Vi samtaler om hygiene på tur, regler…
For elever

Kunnskap om friluftsliv

Kurs i friluftsliv, bålfyring, hvordan søke ly, kle seg, bruk av kniv og øks, mat på bål og kokeapparater.  Friluftsliv er i vinden som aldri før, og for mange er det en selvfølge å drive med friluftsliv. Men noen er…
Ferieaktiviteter
Friluftsskoler
For pedagoger
Inspirasjon for pedagoger i barnehage SFO og skole