Skip to main content

Om prosjektet

Ny kystledhytte på Bergholmen i Frogn kommune. Her kan du bo fra 30. april 2024.

Bergholmen er en flott liten friluftsøy like ved Drøbaksundet. OF inngikk i 2022 en avtale med Forsvarsbygg om forvaltning av øya. Målet er å videreutvikle øya for å gi allmenheten bedre muligheter til friluftsliv og aktiviteter. Samtidig skal naturen og kulturminnene ivaretas. I tråd med dettte etableres det nå en ny kystledhytte i bygningen Mineverkstedet.

Det finnes allerede to populære kystledhytter på øya, Befalsboligen og Jacobinebua. Tilsynsvaktene her er erfarne og engasjerte, og Mineverkstedet vil  inngå i det eksisterende driftsopplegg på øya.

Bygget ble oppført mens det enda var aktiv militær virksomhet på øya, og i bruk som nettopp mineverksted. Det består av en stor hall og en mindre verksteddel. I denne mindre delen er det etablert oppholdsrom, kjøkken og soverom, som nå er satt i stand som kystledhytte. Den er enkelt innredet og nå tilgjengelig for booking via OFs bookingsystem for kystledhytter.

Prosjektet er ferdigstilt og Mineverkstedet er klart for sesongen 2024, som en ny kystleddestinasjon tilgjengelig for allmennheten.

Lenker

Status

Avsluttet

Kategorier

Kystled, istandsetting 

Partnere

Forsvarbygg

Tilknyttet prosjektet
Finansiering

Sparebankstiftelsen DNB, Oslofjordens Friluftsråd 

Prosjektleder
Prosjektansvarlig
Tilsynsvakter

Trond og Beathe

Flere av våre prosjekter

Filter

KystledProsjekt (avsluttet)

Bergholmen Mineverkstedet

15. september 2023
Ny kystledhytte på Bergholmen i Frogn kommune. Her kan du bo fra 30. april 2024.
KystledProsjekt (pågår)

Bestyrerboligen, Steilene

22. mars 2023
Målet er å åpne ny kystledhytte, Bestyrerboligen på Persteilene på Nesodden, for sesongen 2024
AktueltKystled

Vedlikeholdsløft til felles glede i 5 + 3 år!

23. januar 2023
En stor takk til Sparebankstiftelsen DNB! I 5 år, fra 2018 til 2022 har de støttet Kystled Oslofjorden med 15 millioner kroner til vedlikehold og løft av kystledhyttene.