Skip to main content

Om prosjektet

Bølgen-prosjektet skal hjelpe bedrifter med å forebygge forsøpling av forbrukeravfall.  

Bak prosjektet står Mepex, Hold Norge Rent og Oslofjordens Friluftsråd. Til sammen har vi ikke bare mye kunnskap om avfall, opprydding og forsøpling, men utfyller også hverandre med ulike perspektiver. Sammen med et næringsliv som tar ansvar har vi gjennom Bølgen virkelig fått føle at vi er på samme lag mot forsøpling. 13 bedrifter gjennomførte Bølgen-prosessen i 2020-2021. 

Bølgen består av en femtrinnsprosess som har som mål å hjelpe næringslivet med å komme frem til konkrete tiltak som skal forebygge forsøpling av forbrukeravfall. Prosessen består av følgende trinn:  

 1. Kunnskapsdeling: Bølgen teamet deler den nyeste kunnskapen om forsøpling og årsaker til forsøpling, og bedriften deler kunnskap om sitt arbeid med bærekraft, forsøpling og hvilke rammer de må forholde seg til.
 2. Strandrydding og dybdeanalyse av avfallet: Strandrydding i Oslofjorden med utgangspunkt fra Slemmestad. Herfra frakter Oslofjordens Friluftsråd (OF) representanter fra bedriftene og Bølgen‐teamet ut til aktuelle strender med hjelp fra Skjærgårdstjenesten, Frelsesarmeen og egne båter. På vei ut er det servert en enkel lunsj til alle deltakerne. Tilbake i Slemmestad har deltakerne fra de ulike bedriftene vært med på dybdeanalyse av det marine avfallet i verkstedet til OF og Mepex. Her har Bølgen‐teamet bidratt sammen med deltakerne og sørget for å analysere så mye av avfallet som mulig. Bedriftene har bidratt med viktig kunnskap om sine produkter og bidratt til å utvikle den dynamiske databasen fra prosjektet «Dypdykk i plasthavet». Medarbeidere fra Mepex har fullført samtlige analyser etter samlingene med bedriftene, og data er lagt inn i databasen og delt med bedriftene og påryddenorge.no
 3. Kreativ workshop: På bakgrunn av kunnskapsdelingen, strandryddingen og dybdeanalysen, har bedriftene og Bølgen teamet sammen jobbet frem mulige tiltak for å gjøre noe med forsøplingsproblemet gjennom en kreativ workshop. På grunn av pandemien måtte vi utarbeide et konsept både for en digital og en «fysisk» workshop ute hos bedriftene.
 4. Utvikle konkrete tiltakspakker til de ulike selskapene og aktørene. Etter workshopen har Bølgen‐teamet utarbeidet forslag til tiltakspakke. Vi har først delt tekstforslaget til de deltakende bedriftene og aktørene, og de har gitt sine tilbakemeldinger. Når innholdet i pakkene er klargjort, har vi designet pakkene slik at tiltakene blir presentert på en god måte og med Bølgen‐design. Det gjør også at de er lagt til rette for at bedriftene kan benytte de videre til presentasjon av prosessen og tiltak internt. Etter det siste møtet, er det bedriftene som skal sørge for å sette tiltakene i verk.
 5. Implementering av tiltakene og måling av effekt. Vi har gjennom 2021 hatt god kontakt med bedriftene som gjennomførte Bølgen i 2020. De har jobbet aktivt med tiltakene, noe vi kan se konkrete resultater av: Produkter og emballasje har blitt designet mot forsøpling, det er satt krav om mål for null forsøpling både ved festivaler og på idrettsarrangement, se vedlagte Bølgen magasin for nærmere informasjon.

Lenker

Status

Bølgen 2 pågår og avsluttes høsten 2023

Bølgen 1 avsluttet i 2022

Kategorier
 • Plast i havet
 • Forebygging av forsøpling
 • Næringsliv
 • Analyser og tiltak.
Partnere
 • Mepex
 • Hold Norge rent
Finansiering
 • Miljødirektoratet i 2020 og 2021
 • Handelens Miljøfond i 2022 og 2023
Prosjektansvarlig

Kathrine Kirkvaag (Mepex) i prosjektperioden 2020-2021. 

Hildegunn Bull Iversen (Mepex) i prosjektperioden 2022-2023. 

Prosjektansvarlig fra OF:  Liv-Marit Toverud

 

 

 

Prosjektmedarbeider
Prosjektmedarbeider

Gunhild Vigdisdatter

( Oslofjordens Friluftsråd og Naturvernforbundet i Østfold) 

 

Flere av våre prosjekter

Filter

KystledProsjekt (avsluttet)

Bergholmen Mineverkstedet

15. september 2023
Ny kystledhytte på Bergholmen i Frogn kommune. Her kan du bo fra 30. april 2024.
KystledProsjekt (pågår)

Bestyrerboligen, Steilene

22. mars 2023
Målet er å åpne ny kystledhytte, Bestyrerboligen på Persteilene på Nesodden, for sesongen 2024
AktueltKystled

Vedlikeholdsløft til felles glede i 5 + 3 år!

23. januar 2023
En stor takk til Sparebankstiftelsen DNB! I 5 år, fra 2018 til 2022 har de støttet Kystled Oslofjorden med 15 millioner kroner til vedlikehold og løft av kystledhyttene.

Flere av våre prosjekter

Filter

KystledProsjekt (avsluttet)

Bergholmen Mineverkstedet

15. september 2023
Ny kystledhytte på Bergholmen i Frogn kommune. Her kan du bo fra 30. april 2024.
KystledProsjekt (pågår)

Bestyrerboligen, Steilene

22. mars 2023
Målet er å åpne ny kystledhytte, Bestyrerboligen på Persteilene på Nesodden, for sesongen 2024
AktueltKystled

Vedlikeholdsløft til felles glede i 5 + 3 år!

23. januar 2023
En stor takk til Sparebankstiftelsen DNB! I 5 år, fra 2018 til 2022 har de støttet Kystled Oslofjorden med 15 millioner kroner til vedlikehold og løft av kystledhyttene.