Skip to main content
Category

Kystled

KystledProsjekt (pågår)

Bestyrerboligen, Steilene

Ny kystledhytte på Steilene i Nesodden kommune. Målsettingen er å åpne den til sesongen 2024.   I 1997 åpnet den aller første Kystledhytta på Fyrsteilene, og den har gjennom alle disse åra vært en av de meste populære, med fin…
Kyrre Hurum
22. mars 2023
KystledProsjekt (avsluttet)

Hernestangen Erlingbua

Ny kystledhytte på Hernestangen i Asker kommune. Hytta ble åpnet for gjester 16. juni.   Etterspørselen etter kystledhytter er stadig økende, og særlig er det potensiale for flere små, rimelige hytter, egnet for barnefamilier og andre som trenger et lavterskeltilbud. …
Kyrre Hurum
9. januar 2023