Skip to main content

I februar kom lasteskipet Trans Carrier ut for dårlig vær i Nordsjøen og mistet deler av lasten. For OF kom dette til å prege resten av året.

 23. februar 2020  inntraff en ulykke i Nordsjøen i tysk- og nederlandsk farvann der det ble slått hull i en container på et lasteskip. 13,2 tonn med plastpelleter lakk ut i sjøen. Plast brytes ikke ned i naturen, men omdannes til stadig mindre partikler som tiltrekker seg miljøgifter, spises av dyr og hoper seg opp i næringskjeden. Trolig vil plastpelletene være en del av forsøplingsbildet i Oslofjorden i generasjoner.

Tidsrekke: Hendelsen preget i stor grad året.

Status pr. 31 desember 2020:

  • Over 165 posisjoner ryddet
  • Over 4 tonn pellet
  • 8 tonn marint avfall
  • 10 000 arbeidstimer
  • Fakturert for ca 6. mill.

Rydding med løvsuger i Kinnhalvøya naturreservat i Larvik.

Analyse og anmeldelse

Tidlig i april leverer OF pelletprøver fra tre ulike steder i Oslofjorden til analyse hos Norner. Resultatene viser at det er samme type materiale i de tre prøvene. Pelletene er laget av polypropen, en type plast som bl.a. brukes til å fremstille avløpsrør. Med bakgrunn i at plastpelletene utgjør en trussel for miljøet og dyrelivet i Oslofjorden, beslutter OF og Naturvernforbundet å anmelde forholdet i begynnelse av mai.

 

Gjennombruddet

3. mai sender rederiet Sea-cargo ut en pressemelding. Pelletpåslaget i Oslofjorden kan trolig knyttes til et av deres skip. Lasteskipet M/V Trans Carrier kom ut for en ulykke natt til 23. februar der en container ble skadet og pelleter lekket i sjøen. Hendelsen har nå også blitt tema i møter mellom Klima- og miljødepartementet og Samferdsels-departementet. Dette leder opp til at det den 7. mai 2020 blir erklært statlig aksjon, som skal ledes av Kystverket. Dette skjer etter at Samferdselsdepartementet kom med en presisering til Kystverket om at hendelsen omfattes av definisjonen av akutt forurensning i henhold til forurensingsloven § 38.

Konkurranse med pengepremier ble avholdt

Søkelyset på opprydding

Samme dag som pressemeldingen går ut hos Sea-Cargo tar OF kontakt med rederiet for å tilby bistand og sikre en effektiv opprydding. Etter kort tid blir rederiet, Kystverket og OF enige om en plan for oppryddingen, der OF koordinerer selve oppryddingsarbeidet. OF engasjerer flere ryddeaktører som står for den praktiske oppryddingen. Miljøstiftelsen Elv og hav, Frelsesarmeen jobben (Oslo og Tønsberg) Marinreparatørene og Guerrilla Plastic Movement deltar i et oppryddingsarbeid som fortsetter gjennom hele 2020.

Rapporter som omhandler oppryddingsaksjonen og miljøpåvirkning 

Kystverket: Søketreff på «Trans Carrier»

Se også

Filter

KartleggingerMarin forsøplingProsjekt (pågår)

EP (Ekspandert plast) i Indre Oslofjord

30. november 2022
Ekspandert plast (EP) er celleplast som er fremstilt ved esing (ekspandering) av kompakt plast. Dette gjør plasten til et lettere, mykere og mer isolerende materiale med utallige bruksområder. Ekspandert polystyren (EPS) og ekstrudert polystyren (XPS) er de to formene som…
Rydding langs urbane elver
Marin forsøplingProsjekt (avsluttet)

Plastforsøpling langs urbane elver

17. november 2022
Prosjektet har som mål å undersøke og rydde urbane og rurale deler av vassdrag og sammenligne med funn vi gjør på strender i Oslofjorden.   Det foreligger i dag lite data om mengder og sammensetning av avfall fra norske elver. …
Plastpelleter holdes opp
Kronikker og fagartiklerMarin forsøplingProsjekt (avsluttet)

13,2 tonn pelleter over bord

18. mars 2021
En februarnatt inntraff en ulykke der det ble slått hull i en container på et lasteskip. 13,2 tonn med plastpelleter lakk ut i sjøen. Plast brytes ikke ned i naturen, men omdannes til stadig mindre partikler som tiltrekker seg miljøgifter,…
Trash Trawl i Akerselva. Foto: klimaoslo.no
KartleggingerMarin forsøplingProsjekt (avsluttet)

Trashtrawl – Analyser av avfall i Akerselva 2020

1. november 2020
I prosjektet Søppelanalyse Akerselva (TrashTrawl) har Oslofjordens Friluftsråd og SALT Lofoten AS gjennomført plukkanalyser av søppel samlet opp av søppelsamleren PortBin TrashTrawl. Hovedmålet med prosjektet var å skaffe til veie data som kan brukes som grunnlag for å si noe…
Kartlegginger

EP (Ekspandert plast) i Indre Oslofjord

Ekspandert plast (EP) er celleplast som er fremstilt ved esing (ekspandering) av kompakt plast. Dette gjør plasten til et lettere, mykere og mer isolerende materiale med utallige bruksområder. Ekspandert polystyren (EPS) og ekstrudert polystyren (XPS) er de to formene som…
Rydding langs urbane elver
Marin forsøpling
Plastforsøpling langs urbane elver
Plastpelleter holdes opp
Kronikker og fagartikler
13,2 tonn pelleter over bord