Skip to main content

OF har inngått en avtale med Forsvarsbygg som skal sikre at byggene på øya Bergholmen i Frogn skal brukes til  friluftsformål for allmennheten. For å få det til treger vi noen som kan fylle bygningene med liv. Derfor inviterer vi til til dialogmøter om øyas framtid.  

 

 

På øya er det to kystledhytter OF har ansvar for, Befalsboligen og Jacobinebua. Disse er etablert i henholdsvis 2008 og 2015. Men det er også flere andre bygninger som vi håper kan fylles med aktiviteter som passer på denne herlige øya. Vårt mål er at det skal bli liv og aktiviteter i bygningene. 

 

Bergholmen – del av Oscarsborg

Bergholmen ligger vest for Håøya adskilt av et smalt sund som på det smaleste er under 100 meter. Det er heller ikke mer enn noen hundre meter over til Oscarsborg, og øya var også en del av festningen. Etter hvert ble den militære betydningen til øya liten, og fra 2005 har den vært åpen for alle.  

 

En spesiell øy

Selv om øya ikke er mer en 600 meter lang og hundre meter bred, er den full av spennende historie og kvaliteter. Minesiktestasjonen sør på øya er kanskje det mest spektakulære (inngår ikke i avtale) Ved den finner man også den beste utsikten. Rundt øya har vi anlagt en kyststi som vi anbefaler. Deler av den går på gamle oppbygde kløvveier og på veier anlagt av Forsvaret på slutten av 1800- tallet. 

 

Sparebankstiftelsen DNB

Stiftelsen har bidratt med flere gaver til øya. Først ble Befalsboligen restaurert og åpnet som kystledhytte i 2008, noen år senere ble det lagt vann til øya, i tillegg til at stiftelsen bidro til at et lagerskur ble til kystledhytta Jacobinebua i 2015.  

 

Bygningene på øya

Bygningene bærer preg av å ha tjenestegjort for Forsvaret. Noen er pusset opp, andre ikke. En eller kanskje to av dem kan på sikt muligens bli kystledhytter, men flere av dem bør få andre oppgaver. Hva de skal fylles med trenger vi forslag til, og gode ideer mottas gjerne. Det viktigste er at det er aktivitet som inkluderer flest mulig og at øyas flotte natur og kulturhistorie ivaretas.  

 

22. mars kl. 18.00 inviterer vi til et dialogmøte på Sætre hvor de håper lag, foreninger og andre interesserte kan komme og melde sin interesse. 17. april holdes et tilsvarende møte i Smia i Drøbak kl.18.00

Bygningene som inngår i leieavtalen med forsvarsbygg

Minemagasin, 505 m2 

Tennammunisjonsmagasin, 14 m2 

Kabelmagasin, 182 m2  

Båthus med verksted 356 m2 

Latrine 13 m2 

Befalsboligen, kystledhytte, 276 m2 

Bryggerhus 47 m2 

Smie 30 m2 

Jacobinebua, kystledhytte (Lagerskur) 72 m2 

Mineverksted 132 m2  

Skur for gaffeltruck 11 m2  

Brygger / kaier / slipp og bedding ca. 2036 m2 

Flere saker

Filter

Noen svaibøyer stenges inntil de er kontrollert

12. mai 2023
Ved kontroll av bøyer har vi oppdaget galvanisk korrosjon på syrefast kjetting. For sikkerhets skyld stenger bøyer der dette kan være et problem inntil disse er kontrollert.
Bilde av to personer som skrur opp et skilt med teksten Erlingbua

Erlingbua åpnet

11. mai 2023
Hernestangen Erlingbua åpner for booking den 15.05. Les mer om det nyeste tilskuddet til Kystled Oslofjorden.

Kystled Oslofjordens fotokonkurranse 2023

1. mai 2023
Kystled Oslofjordens fotokonkurranse 2023. Les mer om vilkår for å delta, hvordan du deltar og hva du kan vinne.