Skip to main content

Onsdag 26. oktober var OF initiativtaker og fikk samlet 30 kommunetopper fra kommunene rundt Oslofjorden på Veas i Asker. Bakgrunnen er behovet for å komme i gang med bedre rensing, inkludert for nitrogen, i hele Oslofjorden. Deltagerne fikk høre om hvordan Veas utvinner og gjenbruker ressursene fra kloakken, og at de har et mål om at virksomheten skal gå med overskudd i fremtiden.

Skal Oslofjorden bli frisk og ren, må det investeres store beløp i kommunale renseanlegg. Ikke bare langs fjorden, men i hele nedbørsfeltet. Veas er eksperter på dette, og gjennom en rekke prosesser fjernes mer enn 70 % av nitrogenet, 90 % av fosforet og 75 % av organisk materiale. De som var til stede fikk en innføring i hva som skal til for å få effektive løsninger som også kan gi inntekter tilbake til kommunene. Det vi daglig skyller ned i do, er ressurser og gjødselstoffer på avveie, stoffer som det er mangel på i andre sammenhenger.

Ordførere, kommunaldirektører og noen spesielt inviterte inn på området der Veas produserer gass.

Ordførere, kommunaldirektører og noen spesielt inviterte er her inne på området der Veas produserer gass.

Alle kommunene rundt Oslofjorden vil bidra til en frisk og ren fjord. For å rense kommunale avløp og utvinne ressursene kreves større anlegg enn det mange av kommunene kan bygge og drive alene. Derfor er det bred enighet om at det trengs en «helhetlig renseplan» for Oslofjorden. Halvparten av Norges befolkning bor i fjordens nedbørsfelt. Utbygging av nitrogenrensing er et så omfattende prosjekt at staten må sterkere på banen, slik den var da Mjøsa ble reddet på 1970-tallet.

Noen sitater fra dagen:

En frisk og ren Oslofjord er et felles gode for hele befolkningen. Ansvaret kan ikke overlates til de enkelte kommunene.

Vi må finne løsninger som hindrer at fjorden kveles av gjødsel fra innbyggernes toalettbesøk, og heller bruke gjødselen der den gjør nytte for seg.

Det er bred enighet om at Oslofjorden må reddes og at noe må gjøres med overgjødslingen. Den kveler fjorden og dreper blant annet torsk og blåskjell. Det er også bred forståelse for at kloakk er en av de største synderne.

Det er store investeringer som må på plass for at kommunene skal kunne rense sine avløp. Selv for de største kommunene vil rensing kreve større investeringer og anlegg enn kommunene kan håndtere alene.

Hvordan man best mulig kan ta vare på ressursene, bør være minst like viktig som et ensidig fokus på kostnadene.

Les også

Filter

Aktuelt

Bygningene på Bergholmen  

21. mars 2023
OF har inngått en avtale med Forsvarsbygg som skal sikre at byggene på øya Bergholmen i Frogn skal brukes til  friluftsformål for allmennheten. For å få det til treger vi noen som kan fylle bygningene med liv. Derfor inviterer vi…
Aktuelt

Bookingen av hyttene i Kystled Oslofjorden er i gang

14. mars 2023
Tirsdag 14. februar åpnet bookingen av kystledhyttene for Oslofjordvenner og med det er årets kystledsesong i gang! Ikke Oslofjordvenn? Da kan du booke fra torsdag 16. mars.
AktueltKystled

Nytt i Kystled Oslofjorden 2023

13. februar 2023
Hva er nytt i Kystled Oslofjorden i år? På denne siden finner du dato for bookingåpning, nye vilkår og betingelser og andre kystlednyheter.
AktueltOslofjordprisen

Foreslå kandidater til Oslofjordprisen 2023

12. februar 2023
Vi trenger gode kandidater til Oslofjordprisen! I år går prisen til frivillige organisasjoner, foreninger eller enkeltpersoner som legger ned en prisverdig innsats for naturen langs Oslofjorden, enten ved å ta vare på naturmangfold eller bekjemper uønskede arter.
Aktuelt

Bygningene på Bergholmen  

OF har inngått en avtale med Forsvarsbygg som skal sikre at byggene på øya Bergholmen i Frogn skal brukes til  friluftsformål for allmennheten. For å få det til treger vi noen som kan fylle bygningene med liv. Derfor inviterer vi…
Aktuelt
Bookingen av hyttene i Kystled Oslofjorden er i gang
Aktuelt
Nytt i Kystled Oslofjorden 2023