Skip to main content

Onsdag 26. oktober var OF initiativtaker og fikk samlet 30 kommunetopper fra kommunene rundt Oslofjorden på Veas i Asker. Bakgrunnen er behovet for å komme i gang med bedre rensing, inkludert for nitrogen, i hele Oslofjorden. Deltagerne fikk høre om hvordan Veas utvinner og gjenbruker ressursene fra kloakken, og at de har et mål om at virksomheten skal gå med overskudd i fremtiden.

Skal Oslofjorden bli frisk og ren, må det investeres store beløp i kommunale renseanlegg. Ikke bare langs fjorden, men i hele nedbørsfeltet. Veas er eksperter på dette, og gjennom en rekke prosesser fjernes mer enn 70 % av nitrogenet, 90 % av fosforet og 75 % av organisk materiale. De som var til stede fikk en innføring i hva som skal til for å få effektive løsninger som også kan gi inntekter tilbake til kommunene. Det vi daglig skyller ned i do, er ressurser og gjødselstoffer på avveie, stoffer som det er mangel på i andre sammenhenger.

Ordførere, kommunaldirektører og noen spesielt inviterte inn på området der Veas produserer gass.

Ordførere, kommunaldirektører og noen spesielt inviterte er her inne på området der Veas produserer gass.

Alle kommunene rundt Oslofjorden vil bidra til en frisk og ren fjord. For å rense kommunale avløp og utvinne ressursene kreves større anlegg enn det mange av kommunene kan bygge og drive alene. Derfor er det bred enighet om at det trengs en «helhetlig renseplan» for Oslofjorden. Halvparten av Norges befolkning bor i fjordens nedbørsfelt. Utbygging av nitrogenrensing er et så omfattende prosjekt at staten må sterkere på banen, slik den var da Mjøsa ble reddet på 1970-tallet.

Noen sitater fra dagen:

En frisk og ren Oslofjord er et felles gode for hele befolkningen. Ansvaret kan ikke overlates til de enkelte kommunene.

Vi må finne løsninger som hindrer at fjorden kveles av gjødsel fra innbyggernes toalettbesøk, og heller bruke gjødselen der den gjør nytte for seg.

Det er bred enighet om at Oslofjorden må reddes og at noe må gjøres med overgjødslingen. Den kveler fjorden og dreper blant annet torsk og blåskjell. Det er også bred forståelse for at kloakk er en av de største synderne.

Det er store investeringer som må på plass for at kommunene skal kunne rense sine avløp. Selv for de største kommunene vil rensing kreve større investeringer og anlegg enn kommunene kan håndtere alene.

Hvordan man best mulig kan ta vare på ressursene, bør være minst like viktig som et ensidig fokus på kostnadene.

Les også

Filter

Stort raffineriområde sett ovenifra med fjorden i bakgrunnen. Næringsområdet er omgitt av natur.
AktueltTønsbergUttalelser

Detaljregulering av Slagentangen

28. februar 2024
Ved så store inngrep er det viktig å ta vare på både naturinteresser og sikre allmenheten tilgang til fjorden og rekreasjonsområder.
AktueltOslofjordprisen

Oslofjordprisen 2024 til strandsoneforkjemper 

23. februar 2024
Tom Ravndal tildeles Oslofjordprisen 2024, for å ha satt søkelys på tilgangen til og ulovligheter i strandsonen. 
Ro ro til Bakkeskjær. To fornøyde kystledgjester i robåt på vei til hytta på holmen utenfor Holmsbu ytterst i Drammensfjorden. Bilde vant fotokonkurranse som ble avholdt i 2020.Foto: Oda Kristine Gram
AktueltKystled nyheter

Bookingåpning 2024

7. februar 2024
Har du planer om norgesferie neste år? Her finner du datoer for Kystled Oslofjordens bookingåpning for sesongen 2024.
AktueltLågøya

Booking for Lågøya åpner 1. februar

29. januar 2024
Torsdag 1. februar kl. 10:00 kan du booke hytte på Lågøya. Fra 19. april kan du overnatte i en av de 19 hyttene du kan velge mellom på øya.
Stort raffineriområde sett ovenifra med fjorden i bakgrunnen. Næringsområdet er omgitt av natur.
Aktuelt

Detaljregulering av Slagentangen

Ved så store inngrep er det viktig å ta vare på både naturinteresser og sikre allmenheten tilgang til fjorden og rekreasjonsområder.
Aktuelt
Oslofjordprisen 2024 til strandsoneforkjemper 
Ro ro til Bakkeskjær. To fornøyde kystledgjester i robåt på vei til hytta på holmen utenfor Holmsbu ytterst i Drammensfjorden. Bilde vant fotokonkurranse som ble avholdt i 2020.Foto: Oda Kristine Gram
Aktuelt
Bookingåpning 2024