Skip to main content

Om prosjektet

Kulturlandskapsskolen er tenkt som en arena for utveksling av kunnskap, erfaring og praktisk skjøtsel. Hovedformålet er å engasjere, motivere og lære bort skjøtselsmetoder, praktisk kunnskap og diskutere aktuelle problemstillinger, som økende gjengroing av friluftslivsområder, natur- og kulturlandskap, og tap av biologisk mangfold rundt Oslofjorden.

Kulturlandskapsskolen startet opp i 2014. OF er sekretariat for kulturlandskapsskolen og utvikler kurstilbudet og står for praktisk gjennomføring. I perioden 2014-22 ble det gjennomført en rekke samlinger og kurs, primært i tilknytning til Færder nasjonalpark og UKL-området her. Flere av kursene har vært rettet mot hytte- og grunneiere samt ansatte i forvaltningen. Rødlistede (truete) og svartelistede (uønskete) arter, skjøtsel av prioriterte naturtyper og kulturminner har vært noen av temaene.

Våren 2020 fikk OF 2,7 millioner kroner til å videreutvikle Kulturlandskapsskolen. Med denne støtten fikk vi mulighet for å tilby enda flere kurs, utvikle kursprogrammet med nye kurs, inkludere barn og ungdom i arbeidet med kulturlandskap, ha en verktøybank som kan benyttes av frivillige i arbeidet med kulturlandskap og bidra til mer skjøtsel av friområder og biologiskmangfold.

Status

Pågår

Kategorier

Skjøtsel, landskapspleie, kompetansenettverk

 

Partnere

Sparebankstiftelsen DNB, Færder nasjonalpark, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 

Finansiering

Sparebankstiftelsen DNB

Prosjektansvarlig

Kjetil Johannessen

Prosjektleder

Daniel Green

Flere av våre prosjekter

Filter

Prosjekt (pågår)SkoleUteundervisning

Forebyggende arbeid i skolen mot marin forsøpling

Marin forsøpling kan brukes som tema i alle skolens fag, som tverrfaglig tema og i dybdelæring. Seks friluftsråd har denne våren mottatt tilskudd fra Miljødirektoratet til et 2-årig prosjekt, «Forebyggende arbeid i skolen mot marin forsøpling», der målet er å…
KystledProsjekt (pågår)

Bestyrerboligen, Steilene

Målet er å åpne ny kystledhytte, Bestyrerboligen på Persteilene på Nesodden, for sesongen 2024
Marin forsøplingProsjekt (pågår)

Bølgen – forebygging av forbrukeravfall

Bølgen-prosjektet skal hjelpe bedrifter med å forebygge forsøpling av forbrukeravfall.   Bak prosjektet står Mepex, Hold Norge Rent og Oslofjordens Friluftsråd. Til sammen har vi ikke bare mye kunnskap om avfall, opprydding og forsøpling, men utfyller også hverandre med ulike perspektiver.…
Se alle prosjekter