Skip to main content

Rådet i Oslofjordens Friluftsråd var samlet til årsmøtet i Holmestrand 7. april 2022. Rådet består av representanter fra de 23 kommunene og tre fylkeskommunene langs Oslofjorden som er medlemmer i Oslofjordens Friluftsråd. Et enstemmig Råd støtter «ordføreroppropet» fra 20.1.22 og ber Regjeringen om å styrke innsatsen for å redde Oslofjorden.

 

Rådet i Oslofjordens Friluftsråd:

«Oslofjorden lider etter flere tiår med unnlatelsessynder fra stat, fylker og kommuner. Det haster med å gjennomføre Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv. Det viktigste er utbygging av kommunale renseanlegg for nitrogen og fosfor, og omlegging i landbruket. Tiltak må gjøres i små og store kommuner i hele fjordens nedbørsfelt. Fjorden kan ikke vente på at alle kommunene hver for seg skal ta nødvendige beslutninger. Oslofjordens Friluftsråd ber derfor regjeringen samarbeide med kommunene om en forpliktende plan for gjennomføring av konkrete virkemidler som kan få ned tilførselen av næringsstoffer og partikler raskt.»

Flere rapporter understreker behovet for å redusere nitrogenutslippet

22.03.2022: Vi slipper ut altfor mye nitrogen i Ytre Oslofjord, Miljødirektoratet

NIVA-rapport

Utredning av behovet for å redusere tilførslene av nitrogen til Ytre Oslofjord.

Les mer om utredningen av behovet for å redusere tilførslene av nitrogen til Ytre Oslofjord. 

30. mars 2021: Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv

Helhetlig tiltaksplan

I 2021 ble «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv» lagt fram. Reduksjon av nitrogentilførselen til fjorden er et av tiltakene i planen.

Tilførsler av nitrogen, fosfor og partikler er høyere enn det fjorden naturlig håndterer, med påfølgende algeoppblomstring, tilslamming og blant annet fiske- og fugledød som resultat. Les hele tiltaksplanen her.  

Filter

Prosjekt (pågår)Redd Oslofjorden

Nettverk for en levende Oslofjord

22. august 2023
14 organisasjoner tok etter initiativ fra Norsk Friluftsliv og Oslofjorden Friluftsråd etablert et Nettverk for en levende Oslofjord. Nettverket ønsker å arbeide for en frisk og ren Oslofjord. Nettverket har også søkt samarbeid med og fått med ytterlige organisasjoner.
AktueltRedd Oslofjorden

Innspill til programkomiteene

25. mai 2022
Innspill til partienes partiprogram: Oslofjorden er i krise. Livet i fjorden er i ferd med å dø. Kommunene har en viktig rolle i arbeidet med å redde fjorden. Vi oppfordrer derfor alle de politiske partiene til å innarbeide tiltak for…
AktueltRedd OslofjordenUttalelser

Regjeringen må ta grep for å redde Oslofjorden

8. april 2022
Rådsmøte i OF 7. april: Et enstemmig Råd støtter «ordføreroppropet» fra 20.1.22 og ber regjeringen om å styrke innsatsen for å redde Oslofjorden.
AktueltRedd Oslofjorden

Det haster med tiltak og investeringer for en frisk Oslofjord

6. januar 2022
Ordførerne Are Karlsen i Horten kommune og Jon Sanness Andersen i Færder kommune mener ordfører-kollegaene rundt Oslofjorden må forplikte seg til å arbeide for å redde Oslofjorden. Nå har 29 ordførere undertegnet oppropet. Sammen ber de om fortgang på å…