Skip to main content
Kronikk av :
  • eneralsekretær i Norsk Friluftsliv
  • irektør i Oslofjorden Friluftsråd

Krisemøte for Oslofjorden

Fiskedød og forråtnelse høres ut som en vond drøm, men er dessverre virkeligheten vi står overfor. Nå møtes Oslofjordrådet igjen, men vil regjeringen egentlig ha noen råd?

 

I rådet som møtes 7. november sitter ordførere fra mange av de berørte kommunene, statsforvaltere, Norges Bondelag, Norges Fiskarlag og Oslofjordfjordens Friluftsråd. Fra regjeringen møter tre statsråder og mange fra embetsverket.

 

Vi som representerer friluftslivet setter stor pris på å bli inkludert, men håper regjeringen forstår at gode råd også krever handling.

 

Enighet om tiltak

«Alle» er enige om at fjorden er syk. Sykdomsbildet er komplekst, og et stort problem er overgjødsling fra kloakk og landbruk. Det fører blant annet til at trådalgen «lurv» vokser i full fart, på bekostning av tang og tare. Når lurven dør, råtner de, noe som bruker så mye oksygen at de ofte kveler alt under seg.

 

Det ser ut til å være stor enighet om de to viktigste tiltakene for å redde fjorden. Før det første må vi stanse utslippene av næringsstoffer fra landbruket, og for det andre må vi få på plass tilstrekkelig rensing av de samme stoffene fra kommunale avløp.

 

I et opprop fra samtlige ordførere rundt Oslofjorden i 2022 var rådet klart: kommunene trenger hjelp fra staten. Både økonomisk og praktisk er det svært krevende å skulle erstatte 52 renseanlegg langs Ytre Oslofjord. Og dette er jo bare starten: Totalt ender utslippene fra 118 kommuner opp i Oslofjorden.

 

Mangler gode analyser

Svaret fra klima- og miljøministeren har hittil vært at avløp er kommunenes eget ansvar. Mange av kommunene jobber allerede med å få på plass nye renseanlegg. Men, og det er et viktig men: Det finnes ingen analyse av hvor mye som må renses for at vi skal kunne redde fjorden. Vi vet heller ikke hvilke kommuner som kan og bør samarbeide, eller hvilke anlegg som bør bygges først. Per i dag må kommunene søke om utslippstillatelse hver for seg, og lage analyser av hvordan akkurat deres utslipp vil påvirke Oslofjorden. Det er både krevende og ineffektivt.

 

På andre samfunnsområder har staten tatt initiativ til en helhetlig planlegging når ny infrastruktur skal på plass. I nasjonal transportplan legges for eksempel langsiktige rammer for utbygging av veier og jernbane, på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Sånn bør det også være for avløp, selv om det er kommunene som skal betale. Dette vil opplagt gi bedre samfunnsøkonomi og få Oslofjorden raskere frisk igjen.

 

Staten må bidra

Det er nå langt på overtid at staten blir mer aktiv i arbeidet med å redde Oslofjorden. Vårt råd er at staten koordinerer utbyggingsprosessen, for å unngå en usystematisk og tilfeldig utbygging av renseanlegg. Kommunene må slippe å konkurrere om kompetanse og kapasitet for å prosjektere og bygge. Staten bør også kunne gi kommunene lån på gunstige betingelser, slik at kostnadene innbyggerne må betale kan fordeles på en lengre periode.

 

På den annen side må også staten stille strenge krav til kommunene: Slutt å tillate nedbygging av strandsonen og ta grep for å gjøre fjorden mer tilgjengelig for de to millioner menneskene som sogner til den.

Les også

Filter

KysthjelperneRedd Oslofjorden

Bli en kysthjelper!

12. april 2024
«Kysthjelperne» er et initiativ for å aktivisere og engasjere barn, unge og voksne til å ta en aktiv rolle i arbeidet med å gjenopprette et sunnere fjord- og havmiljø. «Kysthjelperne» skal skape et folkelig eierskap til havet og kystnære områder.
AktueltFakta om OslofjordenRedd Oslofjorden

Til deg som er lokalpolitiker: Dette kan du gjøre for Oslofjorden

8. desember 2023
Oslofjorden er syk. Livet der er i krise, sterkt påvirket av møkkete vann og overgjødsling. Den gode nyheten er at det ikke er for sent å gjøre noe, og at du som er lokalpolitiker kan bidra.
AktueltKronikkRedd Oslofjorden

Oslofjordens Friluftsråd 90 år!

22. november 2023
23. november er det 90 år siden Oslofjordens Friluftsråd (OF) startet arbeidet for Oslofjorden. Nå er fjorden i krise og vi har fire gaveønsker til kommunene, staten, bøndene og fiskerne!
AktueltRedd OslofjordenUttalelser

Dispensasjonstilgangen for yrkesfiskere innenfor tiltaksområdet må opphøre

30. oktober 2023
Organisasjoner i nettverk for en levende Oslofjord krever at avgrenset dispensasjonstilgang for yrkesfiskere som blant annet omfattet bestemmelser for reketrål, krepsetrål og blandingsfiske opphører
Aktuelt

Reguleringsplan for Engene, Chemring Nobel, Asker kommune, kommentar

OF mener at reguleringsplanen for Engene har så mange store negative konsekvenser for miljø, friluftsliv, kulturminner og naturmangfold at planen ikke bør vedtas slik den foreligger.
Aktuelt
Unngå at EPS (isopor) havner i sjøen!
Kystledhytta Gullholmen fyr. Fyrstasjonene er populære reisemål. Få steder har bedre utsikt over vann.
Aktuelt
Bevaringsstrategi for kystens kulturmiljø – Innspill fra Oslofjorden Friluftsråd