Skip to main content

Elver og vassdrag har blitt pekt på som viktige tilførselsveier for forsøpling til det marine miljøet. I prosjektet «Søppelanalyse Akerselva» har OF og SALT Lofoten AS gjennomført plukkanalyser av avfall samlet opp av “PortBin TrashTrawl».

 

Alle søppelgjenstandene blir nøye sortert, telt og veid. Jacob Bonnevie Cyvin fra SALT og Nicolay Moe fra OF. Foto: SpillTec

Hovedmålet med prosjektet er å skaffe til veie data som kan brukes som grunnlag for å si noe om de viktigste kildene til forsøplingen i vassdraget, samt fange opp mer akutte hendelser og sesongvariasjoner.

Metoden «Strandsøppel dypdykk» (Falk-Andersson, 2021) har blitt brukt til å utvikle en protokoll tilpasset søppelet i Akerselva. Målet med metoden er å registrere og analysere søppel som kan gi forvaltningsrelevant kunnskap om kilder til og årsak bak forsøplingen.

Fra Akerselvas utspring i Maridalsvannet løper elven tvers igjennom byen, i snaue 9 kilometer, før den renner ut i Oslofjorden ved Bjørvika. Elven og dens nærområder er viktige rekreasjonsområder for byens befolkning. I hele elvens lengde er det flotte turveier omkranset av grøntområder, og i øvre del er det flere tilrettelagte badeplasser. Det er ikke uten grunn at Akerselva ofte blir omtalt som Oslos «grønne lunge». Søppelsamleren «PortBin TrashTrawl» ble plassert ut ved Vaterland i Akerselva i 2019, samme året som Oslo kommune lanserte en handlingsplan mot plastforurensing. TrashTrawl er konstruert for å fange avfall som flyter på overflaten før det når ut i Oslofjorden. Avfallet ledes via lenser inn i et oppsamlingsnett.

Ikke uventet består de fleste gjenstandene av ulike typer plast.

Akerselva har et sammensatt forsøplingsbilde med bidrag fra mange ulike kilder. Mye av avfallet er forbrukerrelatert.

Søppelanalysene viser at det er et bredt spekter av gjenstandskategorier. Likevel utgjør de ti mest dominerende kategoriene hele 79 % av alle funn.

Det er svært mange faktorer som påvirker søppelmengden. Total mengde og bidrag fra de ulike kildekategoriene varierer gjennom sesongen.

Rapport for prosjektet

Les mer

Filter

Hold Norge Rent og Mepex har i samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd utarbeidet en veileder for redusert forsøpling og god avfallshåndtering i båthavner. Veilederen gir konkrete tips til hvordan småbåtforeningene kan håndtere arbeidet mot forsøpling i en båthavn.
AktueltMarin forsøplingTiltak for Oslofjorden

Plastsmarte båthavner

16. mai 2023
Alle båthavner bør forsøke å redusere plastforsøpling. Vi har vært med på å lage en liste over enkle tiltak som vil redusere mengden plast på avveie.
Fakta om OslofjordenKronikker og fagartiklerTurtips

Telting på Håøya

22. desember 2022
Håøya er øy med store naturrikdommer, en spennende kulturhistorie og mange fine plasser å sette opp teltet, enten du ønsker å gå til teltslettene nær fergen eller om du vil ta deg til skogen og svabergene nord på øya.
KartleggingerMarin forsøplingProsjekt (pågår)

EP (Ekspandert plast) i Indre Oslofjord

30. november 2022
Ekspandert plast (EP) er celleplast som er fremstilt ved esing (ekspandering) av kompakt plast. Dette gjør plasten til et lettere, mykere og mer isolerende materiale med utallige bruksområder. Ekspandert polystyren (EPS) og ekstrudert polystyren (XPS) er de to formene som…
Rydding langs urbane elver
Marin forsøplingProsjekt (avsluttet)

Plastforsøpling langs urbane elver

17. november 2022
Prosjektet har som mål å undersøke og rydde urbane og rurale deler av vassdrag og sammenligne med funn vi gjør på strender i Oslofjorden.   Det foreligger i dag lite data om mengder og sammensetning av avfall fra norske elver. …