Skip to main content

Ordførerne Are Karlsen i Horten kommune og Jon Sanness Andersen i Færder kommune mener ordfører-kollegaene rundt Oslofjorden må forplikte seg til å arbeide for å redde Oslofjorden. Nå har 29 ordførere undertegnet oppropet. Sammen ber de om fortgang i arbeidet med å finne tiltak for å redde fiskebestanden, få ned miljøgifter og forsøpling, og redusere utslippet av næringsstoffer. OF støtter oppropet på alle punkter, for nå er det på tide med handling!

Ordførerne Are Karlsen i Horten kommune og Jon Sanness Andersen i Færder kommune

Alle på stortinget stemte for en tiltaksplan. Ordførerne mener at staten også bør følge opp med finansiering.

Avrenninga fra landbruket må reduseres, miljøinvesteringene må økes

Flere store elver renner ut i fjorden og med dem er det et stort nedbørsfelt som påvirker Oslofjorden. Høstpløying fører til økt avrenning til bekker og vassdrag, og dermed dårligere vannkvalitet. Ordførerne ønsker at det kommer på plass forskrifter som omfatter både høstpløying og tiltak som bevarer kantsonene langs bekker og vassdrag. I jordbruket må det tas i bruk både gulrot og pisk, i form av større tilskudd og juridiske virkemidler.

Nedbørsfeltet til elvene som renner ut i Oslofjorden dekker store deler av Østlandet. Høstpløying og fjerning av kantsoner langs elver og bekkedrag har negative konsekvenser for miljøtilstanden i Oslofjorden.

Bevaringssoner, styrking av fiskeressurser og biologisk mangfold

Ordførerne ønsker flere bevaringssoner og redusert beskatning av bestander i fjorden.

Marint avfall, miljøgifter og tapt fiskeredskap

I oppropet er det også et ønske om kommersiell tilgang til nedbrytbare fiskeredskaper og opprydding i tapt fiskeredskap. Annet marint avfall må prioriteres og det må ryddes opp i forurensede fjordarmer.

Les hele oppropet her 

Les også

Filter

Chemering Nobel: Brev til klima- og miljøministeren
Chemering Nobel: Brev til klima- og miljøministerenAktueltRedd OslofjordenUttalelser

Chemering Nobel: Brev til klima- og miljøministeren

7. juni 2024
16 ordførere og 34 organisasjoner har undertegnet et opprop om at det utredes en løsning der nitrogenholdig avløp fraktes til Norskehavet og slippes ut der. Oslofjorden kan ikke ofres for sprengstoff! 
118 tonn nitrogen vil være svært uheldig for fjorden
118 tonn nitrogen vil være svært uheldig for fjordenAktueltRedd OslofjordenUttalelser

118 tonn nitrogen vil være svært uheldig for fjorden

3. juni 2024
Miljødirektoratet foreslår å gi sprengstoffprodusenten Chemering Nobel tillatelse til å slippe ut inntil 118 tonn nitrogen pr. år i indre fjord. Det vil være et stort tilbakeskritt i kampen  for å redde fjorden!
Unngå at EPS (isopor) havner i sjøen!
Unngå at EPS (isopor) havner i sjøen!AktueltFakta om OslofjordenMarin forsøplingRedd Oslofjorden

Unngå at EPS (isopor) havner i sjøen!

2. mai 2024
Ekspandert polystyren (EPS) – mest kjent som isopor – på avveie er et kjent forsøplingsproblem. Produktet brukes fortsatt mye i båthavner, ved fiske eller andre steder der det lett kan havne i sjøen.
Bli en kysthjelper!
Bli en kysthjelper!KysthjelperneRedd Oslofjorden

Bli en kysthjelper!

12. april 2024
«Kysthjelperne» er et initiativ for å aktivisere og engasjere barn, unge og voksne til å ta en aktiv rolle i arbeidet med å gjenopprette et sunnere fjord- og havmiljø. «Kysthjelperne» skal skape et folkelig eierskap til havet og kystnære områder.
Aktuelt

Chemering Nobel: Brev til klima- og miljøministeren

16 ordførere og 34 organisasjoner har undertegnet et opprop om at det utredes en løsning der nitrogenholdig avløp fraktes til Norskehavet og slippes ut der. Oslofjorden kan ikke ofres for sprengstoff! 
Aktuelt
118 tonn nitrogen vil være svært uheldig for fjorden
Aktuelt
Unngå at EPS (isopor) havner i sjøen!