Skip to main content

Ordførerne Are Karlsen i Horten kommune og Jon Sanness Andersen i Færder kommune mener ordfører-kollegaene rundt Oslofjorden må forplikte seg til å arbeide for å redde Oslofjorden. Nå har 29 ordførere undertegnet oppropet. Sammen ber de om fortgang i arbeidet med å finne tiltak for å redde fiskebestanden, få ned miljøgifter og forsøpling, og redusere utslippet av næringsstoffer. OF støtter oppropet på alle punkter, for nå er det på tide med handling!

Initiativtakere:

Ordførerne Are Karlsen i Horten kommune og Jon Sanness Andersen i Færder kommune

Alle på stortinget stemte for en tiltaksplan. Ordførerne mener at staten også bør følge opp med finansiering.

Avrenninga fra landbruket må reduseres, miljøinvesteringene må økes

Flere store elver renner ut i fjorden og med dem er det et stort nedbørsfelt som påvirker Oslofjorden. Høstpløying fører til økt avrenning til bekker og vassdrag, og dermed dårligere vannkvalitet. Ordførerne ønsker at det kommer på plass forskrifter som omfatter både høstpløying og tiltak som bevarer kantsonene langs bekker og vassdrag. I jordbruket må det tas i bruk både gulrot og pisk, i form av større tilskudd og juridiske virkemidler.

Nedbørsfeltet til elvene som renner ut i Oslofjorden dekker store deler av Østlandet. Høstpløying og fjerning av kantsoner langs elver og bekkedrag har negative konsekvenser for miljøtilstanden i Oslofjorden.

Bevaringssoner, styrking av fiskeressurser og biologisk mangfold

Ordførerne ønsker flere bevaringssoner og redusert beskatning av bestander i fjorden.

Marint avfall, miljøgifter og tapt fiskeredskap

I oppropet er det også et ønske om kommersiell tilgang til nedbrytbare fiskeredskaper og opprydding i tapt fiskeredskap. Annet marint avfall må prioriteres og det må ryddes opp i forurensede fjordarmer.

Les hele oppropet her 

Les også

Filter

MiljøtilstandProsjekt (pågår)Redd Oslofjorden

Kysthjelperne

7. september 2023
«Kysthjelperne» skal skape et folkelig eierskap til havet og kystnære områder. Målet er et krafttak for ny kunnskap om endringene i kystøkologien, for å gjøre en forskjell for naturen i Oslofjorden.
AktueltFakta om OslofjordenRedd Oslofjorden

Varsellampene blinker for Oslofjorden – hva gjør politikerne?

31. august 2023
Alle er enige om at noe må gjøres med fjorden, men hvem tar ansvar for at det faktisk skjer noe? Foreløpig ser det ut til at kortsiktige særinteresser fortsatt vinner fram, på bekostning av både felleskapet og livet i fjorden.…
Marin forsøplingProsjekt (pågår)Redd Oslofjorden

EP (Ekspandert plast) i Ytre Oslofjord Øst

22. august 2023
14 organisasjoner tok etter initiativ fra Norsk Friluftsliv og Oslofjorden Friluftsråd etablert et Nettverk for en levende Oslofjord. Nettverket ønsker å arbeide for en frisk og ren Oslofjord. Nettverket har også søkt samarbeid med og fått med ytterlige organisasjoner.
Prosjekt (pågår)Redd Oslofjorden

Nettverk for en levende Oslofjord

22. august 2023
14 organisasjoner tok etter initiativ fra Norsk Friluftsliv og Oslofjorden Friluftsråd etablert et Nettverk for en levende Oslofjord. Nettverket ønsker å arbeide for en frisk og ren Oslofjord. Nettverket har også søkt samarbeid med og fått med ytterlige organisasjoner.
Miljøtilstand

Kysthjelperne

«Kysthjelperne» skal skape et folkelig eierskap til havet og kystnære områder. Målet er et krafttak for ny kunnskap om endringene i kystøkologien, for å gjøre en forskjell for naturen i Oslofjorden.
Aktuelt
Varsellampene blinker for Oslofjorden – hva gjør politikerne?
Marin forsøpling
EP (Ekspandert plast) i Ytre Oslofjord Øst