Skip to main content

I et åpent brev krever 16 ordførere og 34 organisasjoner at det utredes en løsning der nitrogenholdig avløp fraktes til Norskehavet og slippes ut der. Oslofjorden kan ikke ofres for sprengstoff! 

 

 Miljødirektoratet anbefaler at sprengstoffprodusenten Chemring Nobel gis tillatelse til å slippe ut inntil 118 tonn nitrogen årlig fra sitt anlegg i Asker kommune. 16 ordførere og 34 miljø- og friluftsorganisasjoner er negative til dette. De utfordrer derfor Klima- og miljøminister og regjerningen til å utrede en løsning der dette vannet fraktes til Norskehavet og slippes ut der. Dette er en kriseløsning og må gjelde i en tidsbegrenset periode inntil bedriften kan innføre egen rensing. 

 

Oslofjorden befinner seg i en økologisk krise og det er stort engasjementet for å redde fjorden. Kommunene er innstilt på å gjøre sin del av innsatsen, inkludert svært kostbare investeringer for å få på plass effektiv rensing av avløpsvann for nitrogen. Utslipp av nye og betydelige mengder nitrogen i indre fjord fra Chemring Nobel vil være en ytterligere trussel for Oslofjorden. Dersom utslippet blir tatt ombord i en mindre tankbåt, kan det slippes ut over større dyp i Norskehavet der det vil fortynnes og ikke skade miljøet. Dermed vil også de inntil 20 tonn bedriften i dag har tillatelse til å slippe ut ikke havne i indre fjord, og dette vil i seg selv være et stort bidrag for å redde fjorden. 

 

På henvendelse har Miljødirektoratet svart Oslofjordens Friluftsråd at «dumping» vil være i strid med internasjonalt regelverk, og at det bare er i en «krisesituasjon» slikt kan godtas. Ordførerne og organisasjonene vil påpeke at situasjonen er en krisesituasjon. Oslofjorden er i krise og behovet for å øke utslippet er direkte koblet til krigen i Ukraina, som også er en krise. Skulle det være nødvendig å klarere en utslipp med andre land, må det la seg gjøre i lys av krigen som pågår. 

 

Disse ordførerne støtter en utredning av å flytte spillvannet ut av indre Oslofjord og slippe det ut i åpent hav: 

 • Sigbjørn Odden, Frogn
 • Birgitte Gulla Løken, Larvik 
 • Alf Johan Svele, Holmestrand 
 • Bjørn Ole Gleditsch, Sandefjord 
 • Christina Maria Bratli, Horten 
 • Mona Vauger, Hvaler 
 • Tom Mello, Færder 
 • Frank Pedersen, Tønsberg 
 • Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, Nordre Follo 
 • Tom Anders Ludvigsen, Vestby 
 • Simen Nord, Moss 
 • Cathrine Kjenner Forsland, Nesodden 
 • Bengt Nøst-Klemmetsen, Ås 
 • Lene Conradi, Asker 
 • Magnus Arnesen, Sarpsborg
 • Anne Lindboe, Oslo

 

Disse organisasjonene støtter en utredning av å flytte spillvannet ut av indre Oslofjord og slippe det ut i åpent hav (Norskehavet): 

 • BirdLife Norge avd. Buskerud
 • BirdLife Norge
 • BirdLife Oslo og Akershus
 • Buskerud Botaniske Forening
 • DNT Drammen og Omegn
 • DNT Nedre Glomma
 • DNT Oslo og Omegn
 • Fjordgruppa Naturvernforbundet Oslo og Akershus
 • Forbundet KYSTEN
 • Forum for natur og friluftsliv, Østfold
 • Greenpeace
 • Kongelig Norsk Båtforbund
 • Lillomarkas Venner
 • Marinreparatørene
 • Natur og Ungdom
 • Naturvernforbundet
 • Naturvernforbundet i Asker
 • Naturvernforbundet i Buskerud
 • Naturvernforbundet i Follo-Moss
 • Naturvernforbundet i Hurum og Røyken
 • Naturvernforbundet i Vestfold
 • Norges Dykkeforbund
 • Norges Jeger og Fiskerforbund
 • Norges Jeger– og Fiskerforbund Østfold
 • Norges Padleforbund
 • Norges Seilforbund
 • Norsk Friluftsliv
 • Oppsal Vel
 • Oslo Badstuforening
 • Oslofjordens Friluftsråd
 • Romerike Sopp- og Nyttevekstforening
 • Sabima
 • Østfold Botaniske Forening
 • WWF Verdens naturfond

 

Relaterte artikler

Filter

AktueltRedd OslofjordenUttalelser

118 tonn nitrogen vil være svært uheldig for fjorden

Miljødirektoratet foreslår å gi sprengstoffprodusenten Chemering Nobel tillatelse til å slippe ut inntil 118 tonn nitrogen pr. år i indre fjord. Det vil være et stort tilbakeskritt i kampen  for å redde fjorden!
3. juni 2024
AktueltAskerFakta om OslofjordenUttalelser

Reguleringsplan for Engene, Chemring Nobel, Asker kommune, kommentar

OF mener at reguleringsplanen for Engene har så mange store negative konsekvenser for miljø, friluftsliv, kulturminner og naturmangfold at planen ikke bør vedtas slik den foreligger.
15. mai 2024
Uttalelser

Forskrift om forbud mot utslipp av kloakk fra fritidsbåter i Oslofjorden

OF er positive til at det innføres et forbud mot å slippe ut kloakk fra fritidsbåter, men ønsker at også utslipp fra større fartøy i kommersiell drift inngår i forbudet. Samtidig må det legges til rette for at alle enkelt…
12. april 2024
AktueltAskerFakta om OslofjordenUttalelser

Klage på tillatelse til endring av utslippstillatelse til Oslofjorden for Chemring Nobel AS

Uten kompenserende tiltak, innebærer utslippstillatelsen at staten bidrar til å forsinke prosessen med å gjenopprette en god økologisk tilstand i Oslofjorden og øke byrden for andre aktører. Staten må bidra langt mer konstruktivt.
14. mars 2024
AktueltKronikkRedd Oslofjorden

Oslofjordens Friluftsråd 90 år!

23. november er det 90 år siden Oslofjordens Friluftsråd (OF) startet arbeidet for Oslofjorden. Nå er fjorden i krise og vi har fire gaveønsker til kommunene, staten, bøndene og fiskerne!
22. november 2023
AktueltUttalelser

Staten må bidra

Fiskedød og forråtnelse høres ut som en vond drøm, men er dessverre virkeligheten vi står overfor. Oslofjordrådet møtes igjen 7. november, men vil regjeringen egentlig ha noen råd?
24. oktober 2023