Skip to main content

Om prosjektet

Opprydding av eierløse kasserte fritidsbåter (vrakbåter) tar for seg utfordringer og løsninger knyttet til problembåter og vrakbåter. Prosjektet går ut på å yte bistand til kommuner, nødetater (politi og brannvesenet), velforeninger, hytteforeninger og båtforeninger og private i Oslofjorden. 

OF har rollen som pådriver, rådgiver, aktivt utførende eller kompetansesenter for å sikre vrakbåtopprydding. Sammen med noen av våre medlemskommuner har OF opparbeidet en betydelig erfaring og kunnskap knyttet til opprydding av vrakbåter.  

I prosjektet inngår nettverksmøter, opplæring av og bistand til kommuner, frivillige, velforeninger, hytteforeninger og båtforeninger. Befaring av kyststrekninger for å kartlegge og dokumentere funn av problem- og vrakbåter er også en viktig del av prosjektet. Dette blir varslet til og koordinert med kommuner, nødetater, private og frivillige.

Norge har ikke et nasjonalt pliktig båtregister og det er en jevn og konstant strøm av utfordringer med forlatte og eierløse problembåter og vrakbåter på en brygge, molo eller strand langs Oslofjorden.  

 

Utfordringer med problembåter og vrakbåter er bl.a. at:  

  • de er forlatt, og det er vanskelig å finne eier 
  • de ofte er i konstant fare for å gjøre skade eller å synke 
  • de skaper stor ressursbruk 
  • de skaper situasjoner som krever berging, heving og med dette en større forsøpling og mer forurensing. 

 

800 tonn

OF har sammen med partnere hentet eller mottatt over 800 tonn med vrakbåter i løpet av en sesong. Det er ofte nødvendig med en nær visuell observasjon for å finne ut at båten er en vrakbåt. De først tegn er åpenbare som forvitring, skader, dårlig eller ingen vedlikehold. Disse båten krever mye tid og ressurser fra kommuner. Ofte tar det lang tid å oppspore eier. Når kommunen endelig har identifisert eier, så flytter personen båten til nytt område eller benekter sitt eierskap.  

Relaterte prosjekter

Lenker  

Status

Pågår

Kategorier
  • Vrakbåter
  • Kasserte fritidsbåter
Prosjektansvarlig
Partnere

 

Tilknyttet prosjektet

Kommunene
SNO
Nødetater
Skjærgårdstjenesten
Båtforeninger, velforeninger og hytteforeninger
Kambo Marina
Senter mot marin forsøpling.

Finansiering

Senter mot marin forsøpling (Marfo)

Flere av våre prosjekter

Filter

Bergholmen Mineverkstedet
Bergholmen MineverkstedetKystledProsjekt (avsluttet)

Bergholmen Mineverkstedet

15. september 2023
Ny kystledhytte på Bergholmen i Frogn kommune. Her kan du bo fra 30. april 2024.
Bestyrerboligen, Steilene
Bestyrerboligen, SteileneKystledProsjekt (pågår)

Bestyrerboligen, Steilene

22. mars 2023
Målet er å åpne ny kystledhytte, Bestyrerboligen på Persteilene på Nesodden, for sesongen 2024
Vedlikeholdsløft til felles glede i 5 + 3 år!
Vedlikeholdsløft til felles glede i 5 + 3 år!AktueltKystled

Vedlikeholdsløft til felles glede i 5 + 3 år!

23. januar 2023
En stor takk til Sparebankstiftelsen DNB! I 5 år, fra 2018 til 2022 har de støttet Kystled Oslofjorden med 15 millioner kroner til vedlikehold og løft av kystledhyttene.