Skip to main content

Om prosjektet

Havnespy, eller japansk sjøpung, er en fremmed art med svært høy risiko i fremmedartlista. Arten legger seg som store tepper på havbunnen, og fortrenger andre arter. Det er lite ønskelig at arten skal etablere seg i nye områder, da dette vil få store konsekvenser for økologien og naturmangfoldet i områdene den blir utberedt.  Havnespy kan spres over store områder via skips- og båttrafikk, teiner og annet fiskeutstyr.  

 

Artsdatabanken, fremmede arter: Japansk sjøpung

 

Arten ble nylig oppdaget på Kosterøyene i Sverige. Derfra er det kort vei over til Ytre Hvaler nasjonalpark, et område det er lite ønskelig at arten skal etablere seg. Miljødirektoratet har bedt folk som ferdes langs kysten i ytre deler av Oslofjorden om å være oppmerksom på mulige forekomster av havnespy, og melde ifra om de ser noe de mistenker kan være den fremmede arten. Foreløpig er havnespy etablert i fem havneområder i Norge, alle på Vestlandet. Arten har antakeligvis kommet til Norge som begroing på skip. I områdene hvor den er etablert dekker den store områder på havbunnen.

 

Prosjektet «Se opp for havnespy i Oslofjorden» vil støtte opp om Miljødirektoratets overvåkning og informasjonsarbeid. Målet med prosjektet er å forebygge spredning til Oslofjorden samt overvåke områder der det er størst sannsynlighet for at arten kan etablere seg.

 

Webinar om havnespy

Tilknyttet prosjektet

Havforskningsinstituttet (HI) bidrar inn i prosjektet med deres kompetanse på fremmede arter. De vil ha ansvaret for opplæring av dykkere og ROV-piloter som skal gjennomføre kartlegginger i utvalgte uthavner og småbåthavner.

 

I Oslo finnes det 9 dykkeklubber som er medlemmer i Norges dykkeforbund. I Viken er det 14 dykkeklubber, mens det i Vestfold og Telemark er registrert 11 dykkeklubber under Norges dykkeforbund. Alle disse klubbene vil det være aktuelt å invitere med på opplæring i «Stopp spredning av havnespy» via teams eller som et webinar.

 

Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden har 3 driftsområder og 9 driftsenheter. Siden Skjærgårdstjenesten ble etablert i 1992 har de utført strandrydding, tilrettelegging og skjøtsel i statelige sikrede friluftslivsområder. SGT dekker hele fjorden og er den viktigste aktøren i det praktiske arbeidet med strandrydding og tilrettelegging for friluftsliv ved Oslofjorden. Alle skjærgårdstjenesteenhetene i Oslofjorden har blitt oppfordret/ har fått i oppdrag fra SNO å se etter havnespy når de er ute og håndterer badebøyer, badeflåter, badetrapper og faste bryggeinstallasjoner. Noen av skjærgårdstjenestene har egen ROV, men trenger opplæring i bruk og artsidentifisering.

 

Tiltak prosjektet skal gjennomføre

  • Informasjon rettet mot båteiere, fiskere og padlere drive folkeopplysning
  • Opplæring av fritidsdykkere og skjærgårdstjenesten
  • Kartlegging, overvåkning og folkeforskning

 

Lenker  

Status

Pågår

Kategorier
  • Fremmede arter
  • Kartlegging
  • Overvåkning
Partnere

Havforskningsinstituttet

Tilknyttet prosjektet
(Utfyllende i teksten)

Havforskningsinstituttet
Dykkerklubber
Skjærgårdtjenesten

Finansiering

Miljødirektoratet
Viken fylkeskommune

Prosjektansvarlig
Prosjektmedarbeider
Prosjektmedarbeider

Vivian Husa,
Havforskningsinstituttet

 

Prosjektmedarbeider

Flere av våre prosjekter

Filter

KystledProsjekt (avsluttet)

Bergholmen Mineverkstedet

15. september 2023
Ny kystledhytte på Bergholmen i Frogn kommune. Her kan du bo fra 30. april 2024.
KystledProsjekt (pågår)

Bestyrerboligen, Steilene

22. mars 2023
Målet er å åpne ny kystledhytte, Bestyrerboligen på Persteilene på Nesodden, for sesongen 2024
AktueltKystled

Vedlikeholdsløft til felles glede i 5 + 3 år!

23. januar 2023
En stor takk til Sparebankstiftelsen DNB! I 5 år, fra 2018 til 2022 har de støttet Kystled Oslofjorden med 15 millioner kroner til vedlikehold og løft av kystledhyttene.