Om stillehavøsters

Stillehavsøsters ble først registeret i Norge på begynnelsen 2000-tallet. Siden den gang har arten hatt en eksplosiv utvikling, og finnes nå mange steder i Sør-Norge og kysten av Skagerrak i Danmark og Sverige. Østersen danner rev som kan dekke bunnen fullstendig, i tillegg er de skarpe som knivblader. Siden stillehavsøstersen trives ikke dypere en 1,5 meter, representerer den stygg ulempe for dem oppholder seg på grunna. Mange barn og voksne som foretrekker å vasse ut når de skal bade, har fått kutt og stygge sår.

 

Denne arten er imidlertid også en fødevare. Årlig produksjon/høsting av stillehavøsters på verdensbasis er 5 millioner tonn, med en omsetting på milliarder. En mulighet for å bli kvitt østersen, er å satse på kommersielle uttak. Det vil bli opprettet to mottak i hhv Sandefjord og Nøtterøy i 2018, og det er også snakk om å utvide blåskjellvarselet til å omfatte stillehavøstersen. I mange grunne bukter, ikke minst i Østfold og Vestfold, har man merket hvor fort denne svartelistede arten sprer seg, og hvor tett de legger seg (kan bli opptil 1000 individer pr m2). Forskere tror dette kan representere den største biologiske endringen langs norskekysten siste 1000 år. Noen frivillige har startet organiserte plukkeaksjoner, og først ute var naboer til Omrestranda i Nevlunghavn.

OFs rolle

OF er engasjert på flere felt. I forvaltningen av egne friområder er reduksjon av stillehavsøstersen blitt et aktuelt tema.  Natur- og friluftsveiledningen har laget et eget kurs om fremmede arter beregnet på skolene. Med erfaringer fra å engasjere frivillige og lokale foreninger i strandryddinger og vegetasjonsrydding, mener OF at man kan få organisert lokalsamfunnene til å holde bestanden nede.

 

Stillehavsøsters på Helleviktangen, Nesodden

Stillehavsøsters på Helleviktangen, Nesodden.

Stillehavsøster fester seg på steiner og bløtbunn. Skjellene er knivskarpe.

Stillehavsøster fester seg på steiner og bløtbunn. Skjellene er knivskarpe.

Vadehavet i Danmark. Stillehavsøsters fyller stranden.

Vadehavet i Danmark. Stillehavsøsters fyller stranden.