Skip to main content

EPS (isopor) på avveie er et kjent forsøplingsproblem. Siden EPS går lett i stykker og har lav egenvekt er det viktig at det blir håndtert på en forsvarlig måte slik at det ikke ender opp i naturen.

Minimer risikoen for spredning av mikroplast til naturen ved å følge våre anbefalinger!

Start videoen for å høre mer om utfordringene ved EPS/isopor

Båtopplag/flytebrygge med EPS

 

Våre anbefalinger:

 • EPS bør aldri være eksponert for verken sol, vann eller mekanisk påvirkning over tid.
 • Eldre flyteelementer uten plastbeskyttelse bør fases ut og erstattes med pongtonger som er fullstendig innkapslet.
 • Gjennomfør jevnlig kontroll av pontonger og bøyer for å avdekke skader. Utfør utbedringer så raskt som mulig.
 • Blokker av EPS bør ikke benyttes som underlag/støtte for båter i opplag.
 • Blokker og utrangerte brygger av EPS bør ikke mellomlagres utendørs. Sørg for raskt og korrekt avhending.

Arbeid med EPS

Enten det er håndtering av EPS i en båthavn eller et byggeprosjekt bør det utvises forsiktighet!

Våre anbefalinger:

 • Bruk varmekniv ved kapping av EPS. Tannsag vil kunne slite av store mengder enkeltkuler.
 • Sikre alle materialer for vind.  Når en arbeider med EPS er det lett at avkapp eller hele plater kan bli tatt av vinden
 • Å sikre alle løse deler må prioriteres. Sorter avkapp av EPS i egne sekker. Materialet skal alltid gjenvinnes så det ikke havner på avveie og fordi det sparer energi.

Havner EPS på bakken vil bekker og elver kunne føre det til sjøen, selv over større avstander.

Hva er EPS (isopor)?

EPS, eller ekspandert polystyren, er mer kjent som isopor. Ekspandert plast er plast med små hulrom som er fremstilt ved esing (ekspandering) av kompakt plast. Volummessig består EPS kun av ca. 2 % polystyren og 98 % luft. EPS er svært prisgunstig, veier lite og er enkelt å bearbeide. EPS er som regel hvitt, men finnes også i en grå variant som har bedre isolasjonsevne.

Viktige bruksområder:

 • Flyteelement i flytebrygger, bøyer, mærder, ect.
 • Isolasjonsprodukter til bygg, anlegg, vei.
 • Emballasje og fiskekasser

Fragmentering

Når ekspandert plast havner på avveie vil den under naturlige forhold ha svært lang nedbrytingstid, men om den utsettes for direkte sollys eller mekanisk påvirkning i sjøen eller strandsonen, vil den raskt fragmenteres. Disse fraksjonene er nesten umulige å rydde og kan lett forveksles som mat av marine organismer og fugler.

Gjenvinning

EPS egner seg godt til materialgjenvinning. EPS er veldig voluminøs og består av 98% luft. Derfor må den komprimeres før den kan gjenvinnes. Når den er kvernet og komprimert blir den smeltet og kan brukes til nye plastprodukter.

Eps bør ikke lagres i naturen eller benyttes som underlag for båter i opplag. Legg for øvrig merke til fragmentene på bakken.

Mer om temaet

 

Prosjektet er et samarbeid mellom

 

Prosjektet er støttet av

Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Miljødirektoratet og Handelens miljøfond.

 

Relaterte prosjekter OF har ansvar for

Filter

KartleggingerMarin forsøplingProsjekt (pågår)

Krafttak for renere Oslofjord

Prosjektet retter seg mot marin forsøpling. Den overordnede målsetningen med prosjektet er å bedre miljøstanden i Oslofjorden ved å redusere mengden og tilførselen av marin forsøpling. Denne målsetningen jobber vi for å nå gjennom fem ulike tiltak. De fem tiltakene…
23. august 2023
Marin forsøplingProsjekt (pågår)Redd Oslofjorden

EPS (Ekspandert plast) i Ytre Oslofjord Øst

Ekspandert plast (EP) er celleplast som er fremstilt ved esing (ekspandering) av kompakt plast. Dette gjør plasten til et lettere, mykere og mer isolerende materiale med utallige bruksområder. Ekspandert polystyren (EPS) og ekstrudert polystyren (XPS) er de to formene som…
22. august 2023
KartleggingerMarin forsøplingProsjekt (pågår)

EP (Ekspandert plast) i Indre Oslofjord

Målet er å finne ut mer om de vanligste kildene til ekspandert plast (isopor) i indre Oslofjord ved å kartlegge bruksområder og mulige kilder med umiddelbar tilknytning til fjorden.
30. november 2022