Skip to main content

Om prosjektet

Ekspandert plast (EP) er celleplast som er fremstilt ved esing (ekspandering) av kompakt plast. Dette gjør plasten til et lettere, mykere og mer isolerende materiale med utallige bruksområder. Ekspandert polystyren (EPS) og ekstrudert polystyren (XPS) er de to formene som er mest utbredt. Dette er materialer som brukes i bygg- og anlegg, akvakultur, pontonger og flytebøyer, og emballasje. 

 

Analyser av strandsøppel viser at EPS/XPS er en stor kilde til marin forsøpling. Selv om ekspandert plast på avveie er svært vanlig, foreligger det lite informasjon om hvordan det ender opp i det marine miljø. I prosjektet «Kartlegging og rydding av ekspandert plast i Ytre Oslofjord øst» ønsker vi å finne ut mer om de vanligste kildene til ekspandert plast i kommunene Moss, Råde, Fredrikstad, Hvaler ved kartlegge bruksområder og mulige kilder med umiddelbar tilknytning til fjorden. Gjennom analyser av ekspandert plast fra ryddeaksjoner i Ytre Oslofjord ønsker å skaffe til veie mer informasjon om mengde, sammensetning og sannsynlige kildeopphav.  

Status

Pågår

Kategorier
  • Plast
  • Marin forsøpling
  • Analyser
Partnere
  • Moss kommune
  • Råde kommune
  • Fredrikstad kommune
  • Hvaler kommune
  • EPS-foreningen.
Finansiering
  • Viken fylkeskommune
  • Miljødirektoratet.
Prosjektansvarlig
Prosjektmedarbeider

Gunhild Vigdisdatter

( Oslofjordens Friluftsråd og Naturvernforbundet i Østfold) 

 

Mer om EPS/isopor

Filter

AktueltFakta om OslofjordenMarin forsøplingRedd Oslofjorden

Unngå at EPS (isopor) havner i sjøen!

2. mai 2024
Ekspandert polystyren (EPS) – mest kjent som isopor – på avveie er et kjent forsøplingsproblem. Produktet brukes fortsatt mye i båthavner, ved fiske eller andre steder der det lett kan havne i sjøen.
KartleggingerMarin forsøplingProsjekt (pågår)

Krafttak for renere Oslofjord

23. august 2023
Prosjektet retter seg mot marin forsøpling. Den overordnede målsetningen med prosjektet er å bedre miljøstanden i Oslofjorden ved å redusere mengden og tilførselen av marin forsøpling. Denne målsetningen jobber vi for å nå gjennom fem ulike tiltak. De fem tiltakene…
Marin forsøplingProsjekt (pågår)Redd Oslofjorden

EPS (Ekspandert plast) i Ytre Oslofjord Øst

22. august 2023
Ekspandert plast (EP) er celleplast som er fremstilt ved esing (ekspandering) av kompakt plast. Dette gjør plasten til et lettere, mykere og mer isolerende materiale med utallige bruksområder. Ekspandert polystyren (EPS) og ekstrudert polystyren (XPS) er de to formene som…

Flere av våre prosjekter

Filter

KystledProsjekt (avsluttet)

Bergholmen Mineverkstedet

15. september 2023
Ny kystledhytte på Bergholmen i Frogn kommune. Her kan du bo fra 30. april 2024.
KystledProsjekt (pågår)

Bestyrerboligen, Steilene

22. mars 2023
Målet er å åpne ny kystledhytte, Bestyrerboligen på Persteilene på Nesodden, for sesongen 2024
AktueltKystled

Vedlikeholdsløft til felles glede i 5 + 3 år!

23. januar 2023
En stor takk til Sparebankstiftelsen DNB! I 5 år, fra 2018 til 2022 har de støttet Kystled Oslofjorden med 15 millioner kroner til vedlikehold og løft av kystledhyttene.