Skip to main content

Om kurset

Kurs i friluftsliv, bålfyring, hvordan søke ly, kle seg, bruk av kniv og øks, mat på bål og kokeapparater. 

Friluftsliv er i vinden som aldri før, og for mange er det en selvfølge å drive med friluftsliv. Men noen er kanskje litt usikre på dette med utstyr, klær og hvilke regler som gjelder? Heller ikke alle har noen tradisjon hjemmefra for å ferdes i naturen. Dette kurset tar for seg ulike sider av friluftsliv, så som allemannsretten, leirslagning og sporløs ferdsel, bålfyring, ly og bekledning, bruk av kniv og øks og matlaging ute.

Kursets varighet: 3-4 timer
Pris: gratis for skoler i våre medlemskommuner

Passer for

4. – 10. trinn i grunnskolen, videregående skole, voksenopplæring. Kurset tilpasses aldersgruppen på deltagernes kunnskapsnivå

Fra lærerplanen

Elevane skal bruke nærområdet og utforske naturen gjennom varierte uteaktivitetar under vekslande årstider. Naturopplevingar og trygg og berekraftig ferdsel er sentralt.

Elevane skal:

  • Øve på trygg og sporlaus ferdsel i naturen (kroppsøving 4. trinn)
  • Bruke nærmiljøet og utforske lokale kulturar for friluftsliv (kroppsøving 7. trinn)
  • Gjennomføre friluftsliv til ulike årstider, òg med overnatting ute, og reflektere over kva naturopplevingar kan ha å seie for ein sjølv og andre (kroppsøving 10. trinn)
  • Praktisere berekraftig ferdsel i naturen og kunne gjennomføre friluftsliv i nærområdet (kroppsøving vg2)

Meld deg på kurs

Ta kontakt om du ønsker å bestille kurs eller ønsker informasjon om våre aktiviteter.

Send oss en e-postRing oss 67 55 49 90

OF ønsker å inspirere til økt uteaktivitet

Det er en rekke fordeler med å flytte undervisningen ut av klasserommet. OF jobber for å inspirere skoler og barnehager til å bruke nære uteområder aktivt til lek og undervisning. Mer virkelighetsnær læring, andre sosiale relasjoner, bedre kontakt med naturen og økt fysisk aktivitet er noen av fordelene.

Flere kurs

Filter

For elever

Fysisk aktivitet og samarbeid

Nasjonale anbefalinger sier at barn fra 6 til 12 år bør være i fysisk aktivitet i minst 60 minutter per dag. Både lek og fysisk aktivitet har positiv effekt på psykisk helse, konsentrasjon og læring. Det er derfor viktig at…
FerieaktiviteterUteundervisning og naturveiledning

Friluftsskoler

Med Fagfornyelsen legges det opp til mer praktisk læring, og mer læring gjennom lek. Dette er et praktisk rettet kurs, der deltagerne får konkrete tips til hvordan en kan flytte skolefagene ut av klasserommet og ut i friluft. Samtlige av…
For pedagogerUteundervisning og naturveiledning

Metodekurs for lærere

Fra Utdanningsdirektoratet legges det opp til mer praktisk læring, og mer læring gjennom lek. Dette er et praktisk rettet kurs, der deltagerne får konkrete tips til hvordan en kan flytte skolefagene ut av klasserommet og ut i friluft. Samtlige av…
For elever

Praktisk matematikk

Med praktiske oppgaver og konkrete eksempler får elevene mulighet til å repetere og lære inn matematikk. Vi er fysisk aktive mens vi jobber med blant annet brøk, geometri og ulike regnemåter. Ved å bruke uteområdene og naturen jobber vi med…
For elever

Kunnskap om friluftsliv

Kurs i friluftsliv, bålfyring, hvordan søke ly, kle seg, bruk av kniv og øks, mat på bål og kokeapparater.  Friluftsliv er i vinden som aldri før, og for mange er det en selvfølge å drive med friluftsliv. Men noen er…
For elever
Marin forsøpling
For pedagoger
Inspirasjon for pedagoger i barnehage SFO og skole