Skip to main content

Enten det er kystledgjester eller elever som kommer til Fyrsteilene, er det Tony Larsson som ønsker velkommen.

Tony Larsson mottar Oslofjordprisen 2022. Nestleder i OF, Kjetil Johannessen, og Tony Larsson.

Bakgrunn: Tony Larsson er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo, og er videreutdannet som kunstpedagog ved Høgskolen i Oslo. Han har vært tilsynsvakt på kystledhytta Fyrsteilene siden år 2000. Kunstfyret er et undervisningsopplegg der elever kommer ut til øya for en skoledag utenom det vanlige. Her danner den unike naturen og kulturhistorien knyttet til fyrstasjonen grunnlag for refleksjon og billedkunst.

Styrets begrunnelse

Tony har siden 2000 vært ansatt som tilsynsvakt for Fyrsteilene og det er hans engasjement og frivillige innsats gjennom mange, mange år vi ønsker å trekke fram i denne sammenhengen. Tony har gitt tusenvis av barn og unge et unikt innblikk i øyas rike kulturhistorie hvor de har lært seg å bli glade i Oslofjorden og blitt bevisste på miljø- og naturvern gjennom prosjektet «Kunstfyret». Her har han brukt kunst til å skape opplevelser og oppmerksomhet mot naturen gjennom å utvikle kreative og innovative metoder for bærekraftig samhandling mellom mennesker, natur og historie. Hans rolle som tilsynsvakt strekker seg langt utover det man kan forvente. Han legger all sin ære i å gi kystledgjestene et så flott og minnerikt opphold som mulig, og de mange tilbakemeldingene vi har fått fra gjester snakker for seg selv. Hans gode humør, sprudlende formidlingsevne, «utømmelige» kunnskapsbank og brennende engasjement smitter over på alle han møter. Tony har vært viktig i etableringen og oppbyggingen av Kystled Oslofjorden.

Video: Vinner av prisen, Tony Larsson, takker for prisen på OFs rådsmøte 7. april 2022

Tidligere vinnere av Oslofjordprisen

Filter

Oslofjordprisen 2023 til Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen

31. mars 2023
Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen, fikk Oslofjordprisen 2023 for et stort engasjement for å bekjempe uønskede og fremmede planter ved Oslofjorden.

Foreslå kandidater til Oslofjordprisen 2023

12. februar 2023
Vi trenger gode kandidater til Oslofjordprisen! I år går prisen til frivillige organisasjoner, foreninger eller enkeltpersoner som legger ned en prisverdig innsats for naturen langs Oslofjorden, enten ved å ta vare på naturmangfold eller bekjemper uønskede arter.
Tony Larsson

Oslofjordprisen 2022 til Tony på fyret

8. april 2022
Tony Larsson, kunstner og tilsynsvakt på Fyrsteilene, er tildelt Oslofjordprisen for 2022.

Oslofjordprisen 2021 til engasjert 15-åring

9. april 2021
Alle som bruker fjorden, har ved selvsyn sett omfanget av marin forsøpling. Langt fra alle velger å gjøre en innsats. En 15-åring fra Drøbak har valgt å bruke fritiden på rydde opp etter andre.
Dugnadsgjeng, Gullholmen fyr

Oslofjordprisen 2020 til Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr

4. mars 2020
Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr får Oslofjordprisen 2020 for innsatsen med å bevare og gjøre fyrstasjonen tilgjengelig for alle