Skip to main content

Tom Ravndal tildeles Oslofjordprisen 2024, for å ha satt søkelys på tilgangen til og ulovligheter i strandsonen. 

 

Tom Ravndal har gjort en stor frivillig innsats for strandsonen.

 

OFs styre ønsket i år at Oslofjordprisen skulle gå til en frivillig organisasjon eller person som har gjort en spesiell innsats for å bedre allmenhetens tilgang til strandsonen, f.eks. ved å påvise ulovlige stengsler, vært en pådriver for etablering av kyststi eller på annen måte bidratt til å åpne opp områder langs sjøen for alle. Om Tom Ravndals innsats kan man så absolutt si at dette er tilfelle.  

 

Ravndal har gjort et enormt arbeid gjennom flere år med å finne fram i saksdokumenter, og sammenlikne gitte tillatelser med hva som er blitt resultatet. Han har også bidratt med råd og inspirasjon til andre som ønsker å ivareta allmennhetens interesser og naturverdiene i strandsonen. Flere vil hevde at innsatsen hans har bidratt til at Færder kommune har satt søkelys strandsonen, og er pr. i dag en av de mest aktive kommunene i kartlegging og oppfølging av ulovligheter 

Media har satt søkelys på strandsonen. Det har vært nok av saker om stengsler og ulovligheter. Skjermdumper fra aktuelle saker.

Han er moderator for siden «Vi som støtter allemannsretten i Færder kommune», og opptatt av å følge opp vellykkede prosjektet med fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen i Færder kommune. Han blir også kontaktet fra personer i mange kommuner, og har bistått i ulovlighetssaker langt ut over egen kommune. 

 

Strandsonen har stor betydning for både naturverdier og friluftsliv. At en åpen strandsone er viktig for friluftslivet, er ganske klart. Men verdien denne randsonen har for naturmangfoldet er svært viktig, og en sentral faktor for å redde Oslofjorden. OF har siden oppstarten i 1933 jobbet for at strandsonen skal være tilgjengelig for alle. Summen av ulovligheter rundt fjorden representerer et svært stort areal – får man bukt med dette vil det gagne både naturen og allmenheten. Vi gratulerer Tom med innsatsen. Oslofjordprisen vil bli delt ut på OFs årsmøte 4. april.  

 

Dette er Oslofjordprisen

Oslofjordprisen er opprettet av Oslofjordens Friluftsråd. Formålet med å dele ut prisen er å sette fokus på den frivillige innsatsen og skape engasjement rundt frivillig arbeid innenfor friluftslivet.

– Alle kan foreslå kandidater. OFs styre avgjør hvem som skal motta prisen, hva erkjentlighetsgaven skal inneholde og frist for innsendelse av forslag. Mottaker av prisen gis også et diplom.

– Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper av personer, foreninger eller virksomheter.

– Vilkåret for å bli tildelt prisen er at mottaker har gjort en ekstraordinær innsats for friluftslivet i en eller flere av OFs medlemskommuner. Den ekstraordinære innsats kan gjelde praktisk arbeid, aktivisering, nyskapning, informasjon eller andre bidrag som har styrket vilkårene for utøvelse av friluftslivet på en bemerkelsesverdig måte i OFs medlemskommuner.

– Som hovedregel deles prisen ut hvert år. Tildelingen skal fortrinnsvis skje på OFs årsmøter.

 

Les også  

 

Tidligere vinnere av Oslofjordprisen

Filter

Foreslå kandidater til Oslofjordprisen 2024
Foreslå kandidater til Oslofjordprisen 2024

Foreslå kandidater til Oslofjordprisen 2024

Vi trenger gode kandidater til Oslofjordprisen! I år går prisen til en frivillig organisasjon eller person som har gjort en spesiell innsats for å bedre allmenhetens tilgang til strandsonen, f.eks. ved å påvise ulovlige stengsler, vært en pådriver for etablering…
16. januar 2024
Oslofjordprisen 2023 til Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen
Oslofjordprisen 2023 til Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen

Oslofjordprisen 2023 til Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen

Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen, fikk Oslofjordprisen 2023 for et stort engasjement for å bekjempe uønskede og fremmede planter ved Oslofjorden.
31. mars 2023
Foreslå kandidater til Oslofjordprisen 2023
Foreslå kandidater til Oslofjordprisen 2023

Foreslå kandidater til Oslofjordprisen 2023

Vi trenger gode kandidater til Oslofjordprisen! I år går prisen til frivillige organisasjoner, foreninger eller enkeltpersoner som legger ned en prisverdig innsats for naturen langs Oslofjorden, enten ved å ta vare på naturmangfold eller bekjemper uønskede arter.
12. februar 2023
Oslofjordprisen 2022 til Tony på fyret
Tony Larsson
Oslofjordprisen 2022 til Tony på fyret

Oslofjordprisen 2022 til Tony på fyret

Tony Larsson, kunstner og tilsynsvakt på Fyrsteilene, er tildelt Oslofjordprisen for 2022.
8. april 2022
Oslofjordprisen 2021 til engasjert 15-åring
Oslofjordprisen 2021 til engasjert 15-åring

Oslofjordprisen 2021 til engasjert 15-åring

Alle som bruker fjorden, har ved selvsyn sett omfanget av marin forsøpling. Langt fra alle velger å gjøre en innsats. En 15-åring fra Drøbak har valgt å bruke fritiden på rydde opp etter andre.
9. april 2021