Skip to main content

Enten det er kystledgjester eller elever som kommer til Fyrsteilene, er det Tony Larsson som ønsker velkommen.

Tony Larsson mottar Oslofjordprisen 2022. Nestleder i OF, Kjetil Johannessen, og Tony Larsson.

Bakgrunn: Tony Larsson er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo, og er videreutdannet som kunstpedagog ved Høgskolen i Oslo. Han har vært tilsynsvakt på kystledhytta Fyrsteilene siden år 2000. Kunstfyret er et undervisningsopplegg der elever kommer ut til øya for en skoledag utenom det vanlige. Her danner den unike naturen og kulturhistorien knyttet til fyrstasjonen grunnlag for refleksjon og billedkunst.

Styrets begrunnelse

Tony har siden 2000 vært ansatt som tilsynsvakt for Fyrsteilene og det er hans engasjement og frivillige innsats gjennom mange, mange år vi ønsker å trekke fram i denne sammenhengen. Tony har gitt tusenvis av barn og unge et unikt innblikk i øyas rike kulturhistorie hvor de har lært seg å bli glade i Oslofjorden og blitt bevisste på miljø- og naturvern gjennom prosjektet «Kunstfyret». Her har han brukt kunst til å skape opplevelser og oppmerksomhet mot naturen gjennom å utvikle kreative og innovative metoder for bærekraftig samhandling mellom mennesker, natur og historie. Hans rolle som tilsynsvakt strekker seg langt utover det man kan forvente. Han legger all sin ære i å gi kystledgjestene et så flott og minnerikt opphold som mulig, og de mange tilbakemeldingene vi har fått fra gjester snakker for seg selv. Hans gode humør, sprudlende formidlingsevne, «utømmelige» kunnskapsbank og brennende engasjement smitter over på alle han møter. Tony har vært viktig i etableringen og oppbyggingen av Kystled Oslofjorden.

Video: Vinner av prisen, Tony Larsson, takker for prisen på OFs rådsmøte 7. april 2022

Tidligere vinnere av Oslofjordprisen

Filter

Oslofjordprisen 2024 til strandsoneforkjemper 
Oslofjordprisen 2024 til strandsoneforkjemper 

Oslofjordprisen 2024 til strandsoneforkjemper 

Tom Ravndal tildeles Oslofjordprisen 2024, for å ha satt søkelys på tilgangen til og ulovligheter i strandsonen. 
23. februar 2024
Foreslå kandidater til Oslofjordprisen 2024
Foreslå kandidater til Oslofjordprisen 2024

Foreslå kandidater til Oslofjordprisen 2024

Vi trenger gode kandidater til Oslofjordprisen! I år går prisen til en frivillig organisasjon eller person som har gjort en spesiell innsats for å bedre allmenhetens tilgang til strandsonen, f.eks. ved å påvise ulovlige stengsler, vært en pådriver for etablering…
16. januar 2024
Oslofjordprisen 2023 til Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen
Oslofjordprisen 2023 til Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen

Oslofjordprisen 2023 til Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen

Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen, fikk Oslofjordprisen 2023 for et stort engasjement for å bekjempe uønskede og fremmede planter ved Oslofjorden.
31. mars 2023
Foreslå kandidater til Oslofjordprisen 2023
Foreslå kandidater til Oslofjordprisen 2023

Foreslå kandidater til Oslofjordprisen 2023

Vi trenger gode kandidater til Oslofjordprisen! I år går prisen til frivillige organisasjoner, foreninger eller enkeltpersoner som legger ned en prisverdig innsats for naturen langs Oslofjorden, enten ved å ta vare på naturmangfold eller bekjemper uønskede arter.
12. februar 2023
Oslofjordprisen 2022 til Tony på fyret
Tony Larsson
Oslofjordprisen 2022 til Tony på fyret

Oslofjordprisen 2022 til Tony på fyret

Tony Larsson, kunstner og tilsynsvakt på Fyrsteilene, er tildelt Oslofjordprisen for 2022.
8. april 2022