Skip to main content

Holger Kristiansen, vinner av Oslofjordprisen 2021

Alle som bruker fjorden, har ved selvsyn sett omfanget av marin forsøpling. Langt fra alle velger å gjøre en innsats. En 15-åring fra Drøbak har valgt å bruke fritiden på rydde opp etter andre.

Fjord og båt har vært en sentral del av livet til Holger. Et brennende engasjement for miljøet startet da han så andre ungdom kaste søppel ut fra båtene sine. Han kjørte bakerst og plukket opp med en håv alt de kastet i sjøen. Høsten 2020 tok han valgfaget «innsats for andre» og begynte å samle søppel i Drøbak båthavn med håv. Flere ganger i uken han han vært ute for å plukke søppel fra havnebassenget og andre steder rundt om i fjorden. I fremtiden ønsker Holger å jobbe med teknologi som kan bidra til mindre plast i havet. OFs styre ønsket i år å sette frivillig innsats for og med barn og unge i fokus.

Holgers innsats passer perfekt inn og han er en verdig vinner av Oslofjordprisen 2021. Han får tildelt et diplom med et kunstnerisk motiv laget av OF-medarbeider og kunstner Inger-Marie Juel Gulliksen, og 10.000 kroner. Vi heier på engasjert ungdom og håper Holger kan inspirere mange.

Oslofjordprisen

– Oslofjordprisen er opprettet av Oslofjordens Friluftsråd. Formålet med å dele ut prisen er å sette fokus på den frivillige innsatsen og skape engasjement rundt frivillig arbeid innenfor friluftslivet.

– Alle kan foreslå kandidater. OFs styre avgjør hvem som skal motta prisen, hva erkjentlighetsgaven skal inneholde og frist for innsendelse av forslag. Mottaker av prisen gis også et diplom.

– Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper av personer, foreninger eller virksomheter.

– Vilkåret for å bli tildelt prisen er at mottaker har gjort en ekstraordinær innsats for friluftslivet i en eller flere av OFs medlemskommuner. Den ekstraordinære innsats kan gjelde praktisk arbeid, aktivisering, nyskapning, informasjon eller andre bidrag som har styrket vilkårene for utøvelse av friluftslivet på en bemerkelsesverdig måte i OFs medlemskommuner.

– Som hovedregel deles prisen ut hvert år. Tildelingen skal fortrinnsvis skje på OFs årsmøter.

Video: Vinner av prisen, Holger Kristiansen, får tildelt prisen av styreleder i OF, Øivind Sjuls

Filter

Oslofjordkonferansen 2024

Tema var status for fisk i Oslofjorden og indre Skagerrak? Fisk i Oslofjorden engasjerer og konferansen ble raskt fullbooket. Over 300 møtte opp. Her kan du bla i foredrag og se konferansen i opptak. Arrangementet var et samarbeid mellom OF,…
19. mars 2024

Oslofjordprisen 2024 til strandsoneforkjemper 

Tom Ravndal tildeles Oslofjordprisen 2024, for å ha satt søkelys på tilgangen til og ulovligheter i strandsonen. 
23. februar 2024

Booking for Lågøya åpner 1. februar

Torsdag 1. februar kl. 10:00 kan du booke hytte på Lågøya. Fra 19. april kan du overnatte i en av de 19 hyttene du kan velge mellom på øya.
29. januar 2024

Foreslå kandidater til Oslofjordprisen 2024

Vi trenger gode kandidater til Oslofjordprisen! I år går prisen til en frivillig organisasjon eller person som har gjort en spesiell innsats for å bedre allmenhetens tilgang til strandsonen, f.eks. ved å påvise ulovlige stengsler, vært en pådriver for etablering…
16. januar 2024

Oslofjordprisen 2023 til Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen

Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen, fikk Oslofjordprisen 2023 for et stort engasjement for å bekjempe uønskede og fremmede planter ved Oslofjorden.
31. mars 2023

Foreslå kandidater til Oslofjordprisen 2023

Vi trenger gode kandidater til Oslofjordprisen! I år går prisen til frivillige organisasjoner, foreninger eller enkeltpersoner som legger ned en prisverdig innsats for naturen langs Oslofjorden, enten ved å ta vare på naturmangfold eller bekjemper uønskede arter.
12. februar 2023

Oslofjordprisen 2021 til engasjert 15-åring

Alle som bruker fjorden, har ved selvsyn sett omfanget av marin forsøpling. Langt fra alle velger å gjøre en innsats. En 15-åring fra Drøbak har valgt å bruke fritiden på rydde opp etter andre.
9. april 2021

Oslofjordprisen til Marinreparatørene

Marinreparatørene tildeles oslofjordprisen for sitt mangeårige arbeid for et renere og mer levende miljø under vann i Indre Oslofjord.
29. mars 2018