Skip to main content

Bit for bit har strandsonen forsvunnet gjennom oppføring av bygninger eller andre tiltak som enkeltvis kan virke uskyldige, men som samlet sett fortsatt gjør at tilgjengeligheten til fjorden reduseres fra år til år. Fra 2020 til 2021 var denne reduksjonen på 187 dekar. 

Dispensasjoner og planlagt nedbygging

Dispensasjon skal ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Tallene viser at det kan være et spørsmål om disse retningslinjene følges.

Ulovligheter

Flere kommuner har kartlagt strandsonen, og ofte blir store mengder ulovligheter funnet. Asker kommune undersøkte 6000 tiltak som er utført i strandsonen, av dem var 1700 antageligvis ulovlige. Oslo kommune har funnet 123 ulovligheter bare langs Mosseveien og på Ulvøya, Malmøya og Ormøya. Det føres ikke statistikk over ulovligheter, men tapet av areal er betydelig.

Stort inngrep i strandsonen

IRREVERSIBLE TILTAK Hvert år gjøres irreversible tiltak, både lovlige og ulovlige. I 2021 ble vi varslet om denne saken og sendte den videre til Nesodden kommune.

Potensielt tilgjengelig strandsone i Oslofjorden ble redusert med 187 dekar fra 2020 til 2021. Siden 2010 med 2243 dekar

Tabell: Oversikt på kommunenivå

Les mer

Filter

MiljøtilstandProsjekt (pågår)Redd Oslofjorden

Kysthjelperne

7. september 2023
«Kysthjelperne» skal skape et folkelig eierskap til havet og kystnære områder. Målet er et krafttak for ny kunnskap om endringene i kystøkologien, for å gjøre en forskjell for naturen i Oslofjorden.
AktueltFakta om OslofjordenRedd Oslofjorden

Varsellampene blinker for Oslofjorden – hva gjør politikerne?

31. august 2023
Alle er enige om at noe må gjøres med fjorden, men hvem tar ansvar for at det faktisk skjer noe? Foreløpig ser det ut til at kortsiktige særinteresser fortsatt vinner fram, på bekostning av både felleskapet og livet i fjorden.…
Marin forsøplingProsjekt (pågår)Redd Oslofjorden

EP (Ekspandert plast) i Ytre Oslofjord Øst

22. august 2023
14 organisasjoner tok etter initiativ fra Norsk Friluftsliv og Oslofjorden Friluftsråd etablert et Nettverk for en levende Oslofjord. Nettverket ønsker å arbeide for en frisk og ren Oslofjord. Nettverket har også søkt samarbeid med og fått med ytterlige organisasjoner.
Prosjekt (pågår)Redd Oslofjorden

Nettverk for en levende Oslofjord

22. august 2023
14 organisasjoner tok etter initiativ fra Norsk Friluftsliv og Oslofjorden Friluftsråd etablert et Nettverk for en levende Oslofjord. Nettverket ønsker å arbeide for en frisk og ren Oslofjord. Nettverket har også søkt samarbeid med og fått med ytterlige organisasjoner.