Skip to main content

Bit for bit har strandsonen forsvunnet gjennom oppføring av bygninger eller andre tiltak som enkeltvis kan virke uskyldige, men som samlet sett fortsatt gjør at tilgjengeligheten til fjorden reduseres fra år til år. Fra 2020 til 2021 var denne reduksjonen på 187 dekar. 

Dispensasjoner og planlagt nedbygging

Dispensasjon skal ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Tallene viser at det kan være et spørsmål om disse retningslinjene følges.

Ulovligheter

Flere kommuner har kartlagt strandsonen, og ofte blir store mengder ulovligheter funnet. Asker kommune undersøkte 6000 tiltak som er utført i strandsonen, av dem var 1700 antageligvis ulovlige. Oslo kommune har funnet 123 ulovligheter bare langs Mosseveien og på Ulvøya, Malmøya og Ormøya. Det føres ikke statistikk over ulovligheter, men tapet av areal er betydelig.

Stort inngrep i strandsonen

IRREVERSIBLE TILTAK Hvert år gjøres irreversible tiltak, både lovlige og ulovlige. I 2021 ble vi varslet om denne saken og sendte den videre til Nesodden kommune.

Potensielt tilgjengelig strandsone i Oslofjorden ble redusert med 187 dekar fra 2020 til 2021. Siden 2010 med 2243 dekar

Tabell: Oversikt på kommunenivå

Les mer

Filter

Fakta om OslofjordenKronikker og fagartiklerTurtips

Telting på Håøya

22. desember 2022
Håøya er øy med store naturrikdommer, en spennende kulturhistorie og mange fine plasser å sette opp teltet, enten du ønsker å gå til teltslettene nær fergen eller om du vil ta deg til skogen og svabergene nord på øya.
Fakta om OslofjordenKronikkKronikker og fagartiklerUttalelser

Gjødsel på avveie kveler Oslofjorden

20. august 2022
Kronikk: Rensing for nitrogen er ikke bare en kostnad, men kan også sikre verdifulle ressurser for bøndene, sier direktør Espen Søilen.
AktueltRedd Oslofjorden

Innspill til programkomiteene

25. mai 2022
Innspill til partienes partiprogram: Oslofjorden er i krise. Livet i fjorden er i ferd med å dø. Kommunene har en viktig rolle i arbeidet med å redde fjorden. Vi oppfordrer derfor alle de politiske partiene til å innarbeide tiltak for…