Skip to main content

Fyrstasjonene er sentrale og meget synlige kulturminner. Når de gjøres tilgjengelige, er de viktige bidrag for folks mulighet til å drive fjordfriluftsliv. Med bakgrunn i innsatsen Stiftelsen Gamle Guldholmen fyr har gjort for fyrstasjonen utenfor Jeløya i Moss tildeles de Oslofjordprisen for 2020.

Gullholmen fyr i Moss

Siden 1989 har Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr hatt leieavtale med daværende Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) som igjen hadde fått overført eiendommen fra Kystverket. Stiftelsen består av ildsjeler med et stort engasjement for stedet. De hadde to hovedmål: De ønsket å vedlikeholde og bevare det nedlagte fyranlegget og å legge til rette for at de historiske bygningene skulle romme nye aktiviteter etter at stasjonen for lengst var automatisert.

Stiftelsen har jobbet på dugnad og lagt ned mange timers innsats, ikke bare for å vedlikeholde bygningsmassen, men også med å formidle stedets viktige kulturhistorie. Blant annet har de tilbudt opphold for skoleklasser, der de har fått høre om øyas store naturrikdommer og spennende historie.

Gullholmen i dag
Moss kommune gjorde et omfattende vedlikeholdsarbeid på Gullholmen. I 2015 overtok Oslofjordens Friluftsråd ansvar for utleie og drift av stedet, og inngikk leieavtale med Moss kommune. Det ble også inngått en avtale med Stiftelsen, om praktisk drift av Gullholmen fyr som del av Kystled Oslofjorden. Stiftelsen klargjør stedet før sesongen og har rullerende vaktordning så lenge fyrstasjonen er åpen for overnatting.

Dugnadsgruppa Stiftelsen Gamle Guldholmen fyr

Vinnere av Oslofjordprisen

Filter

AktueltOslofjordprisen

Oslofjordprisen 2024 til strandsoneforkjemper 

23. februar 2024
Tom Ravndal tildeles Oslofjordprisen 2024, for å ha satt søkelys på tilgangen til og ulovligheter i strandsonen. 
AktueltOslofjordprisen

Foreslå kandidater til Oslofjordprisen 2024

16. januar 2024
Vi trenger gode kandidater til Oslofjordprisen! I år går prisen til en frivillig organisasjon eller person som har gjort en spesiell innsats for å bedre allmenhetens tilgang til strandsonen, f.eks. ved å påvise ulovlige stengsler, vært en pådriver for etablering…
AktueltOslofjordprisen

Oslofjordprisen 2023 til Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen

31. mars 2023
Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen, fikk Oslofjordprisen 2023 for et stort engasjement for å bekjempe uønskede og fremmede planter ved Oslofjorden.
AktueltOslofjordprisen

Foreslå kandidater til Oslofjordprisen 2023

12. februar 2023
Vi trenger gode kandidater til Oslofjordprisen! I år går prisen til frivillige organisasjoner, foreninger eller enkeltpersoner som legger ned en prisverdig innsats for naturen langs Oslofjorden, enten ved å ta vare på naturmangfold eller bekjemper uønskede arter.
Tony Larsson
AktueltOslofjordprisen

Oslofjordprisen 2022 til Tony på fyret

8. april 2022
Tony Larsson, kunstner og tilsynsvakt på Fyrsteilene, er tildelt Oslofjordprisen for 2022.
AktueltOslofjordprisen

Oslofjordprisen 2021 til engasjert 15-åring

9. april 2021
Alle som bruker fjorden, har ved selvsyn sett omfanget av marin forsøpling. Langt fra alle velger å gjøre en innsats. En 15-åring fra Drøbak har valgt å bruke fritiden på rydde opp etter andre.