Fyrstasjonene er sentrale og meget synlige kulturminner. Når de gjøres tilgjengelige, er de viktige bidrag for folks mulighet til å drive fjordfriluftsliv. Med bakgrunn i innsatsen Stiftelsen Gamle Guldholmen fyr har gjort for fyrstasjonen utenfor Jeløya i Moss tildeles de oslofjordprisen for 2020.

 

Siden 1989 har Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr hatt leieavtale med daværende Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) som igjen hadde fått overført eiendommen fra Kystverket. Stiftelsen består av ildsjeler med et stort engasjement for stedet. De hadde to hovedmål: De ønsket å vedlikeholde og bevare det nedlagte fyranlegget og legge til rette for at de historiske bygningene skulle romme nye aktiviteter etter at stasjonen for lengst var automatisert.

Stiftelsen har jobbet på dugnad og lagt ned mange timers innsats, ikke bare for å vedlikeholde bygningsmassen, men også med å formidle stedets viktige kulturhistorie, blant annet å tilby opphold for skoleklasser der de har fått høre om øyas store naturrikdommer og spennende historie.

Gullholmen i dag
Etter et omfattende vedlikeholdsarbeid i regi av Moss kommune overtok Oslofjordens Friluftsråd i 2015 ansvar for utleie og drift av Gullholmen og inngikk leieavtale med Moss kommune, men også en avtale med  Stiftelsen som fortsatt sørger for praktisk drift av stedet som del av kystleden og klargjør før sesongen og har rullerende vaktordning så lenge fyrstasjonen er åpen for overnatting.

Oslofjord-prisen

-Oslofjordprisen er opprettet av Oslofjordens Friluftsråd. Formålet med å dele ut prisen er å sette fokus på den frivillige innsatsen og skape engasjement rundt frivillig arbeid innenfor friluftslivet.

– Alle kan foreslå kandidater. OFs styre avgjør hvem som skal motta prisen, hva erkjentlighetsgaven skal inneholde og frist for innsendelse av forslag. Mottaker av prisen gis også et diplom.

– Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper av personer, foreninger eller virksomheter.

– Vilkåret for å bli tildelt prisen er at mottaker har gjort en ekstraordinær innsats for friluftslivet i en eller flere av OFs medlemskommuner. Den ekstraordinære innsats kan gjelde praktisk arbeid, aktivisering, nyskapning, informasjon eller andre bidrag som har styrket vilkårene for utøvelse av friluftslivet på en bemerkelsesverdig måte i OFs medlemskommuner.

– Som hovedregel deles prisen ut hvert år. Tildelingen skal fortrinnsvis skje på OFs årsmøter.

Mer om Gullholmen fyr som del av kystleden:
Les mer om Tidligere vinnere av oslofjordprisen:

Tidligere vinnere:

2019: Vigdis Myhre   for hennes innsats for Kystleden i Oslofjorden.
 Oslofjordprisen til Vigdis Myhre
2018Marinreparatørene for arbeid for et renere og mer levende miljø under vann i Indre Oslofjord. Oslofjordprisen til Marinreparatørene
2017: Arnt Moe for årelange innsats – både som frivillig og gjennom Skjærgårdstjenesten – for friluftslivet og båtfolket i Fredrikstadskjærgården.
2016Hvaler kulturvernforening for i  å ha gjort en formidabel, frivillig innsats for å ta vare på kulturminnene og legge til rette for opplevelser og friluftsliv.
2015Eddie Andersen med begrunnelse i hans  uegennyttige innsats for tilrettelegging av friområdene i Brunlanes.