Skip to main content

Marinreparatørene tildeles oslofjordprisen for sitt mangeårige arbeid for et renere og mer levende miljø under vann i Indre Oslofjord.

Dag Reynolds i Indre Oslofjord undervannsklubb er klar for hummerhusutsetting ombord i Marinreparatørenes arbeidsbåtPompel 1.

MANGEÅRING INNSATS.

Marinreparatørene tildeles oslofjordprisen for sitt mangeårige arbeid for et renere og mer levende miljø under vann i Indre Oslofjord. Miljøgruppen har vært en viktig pådriver for frivillige ryddeaksjoner av søppel på havbunnen og på strendene på Nesodden. Her har de hatt et ekstra fokus på tapt fiskeredskap, såkalt spøkelsesfiske. De har også vært med på å utarbeide en veileder for undervannsrydding. Denne er et viktig verktøy for frivillige som rydder søppel under vann.

BIOLOGISK MANGFOLD

Vinneren av Oslofjordprisen har ikke bare vært en viktig bidragsyter til opprydding. Marinreparatørene har også satt i gang flere tiltak for å bedre det biologiske mangfoldet i Indre Oslofjord. Dette gjelder blant annet utsetting av hummerhotell for å hjelpe hummerbestanden, blåskjelltau for vannrensing og kunstige rev for å teste ut hvordan nye økosystem etablerer seg på disse menneskeskapte konstruksjonene.

INITIATIVTAKER

Marinreparatørene var også en av initiativtakerne for «Før fuglene kommer» som er et prosjekt som skal mobilisere til rydding før hekketiden begynner. «Før fuglene kommer» er nå i ferd med å etablere seg som et nytt landsomfattende tiltak mot marin forsøpling.

HUMMERRESERVAT

OF er også begeistret for arbeidet Marinreparatørene har gjort for etableringen av nytt hummerfredningsområde utenfor Nesoddtangen. Nå bistår de også andre kommuner i Indre Oslofjord i prosessen med etableringen av flere reservater. Dette vil være et viktig arbeid for en bærekraftig hummerbestand i Indre Oslofjord.

Marinreparatørene stort fokus på hvordan fjorden er under vann og er aktive dykkere

Marin-

reparatørene

Marinreparatørene er en gruppe med entusiaster som siden 2013 har jobbet for et bærekraftig marint miljø i Indre Oslofjord. Gruppen er opptatt av marin forsøpling og har engasjert seg i ryddeaksjoner under vann. De har ambisjoner om å spre kunnskap og entusiasme og engasjement for det marine miljø.  De er også opptatt av ivaretakelse og teste ut ulike metoder for å forbedre  økosystemer under vann. Engasjementet er også stort for miljøpolitiske tiltak, som opprettelse av hummerreservat.

Les mer om marinreparatørene her 

Marinreparatørene stort fokus på hvordan fjorden er under vann og er aktive dykkere

Flere vinnere av Oslofjordprisen

Filter

AktueltOslofjordprisen

Oslofjordprisen 2024 til strandsoneforkjemper 

23. februar 2024
Tom Ravndal tildeles Oslofjordprisen 2024, for å ha satt søkelys på tilgangen til og ulovligheter i strandsonen. 
AktueltOslofjordprisen

Foreslå kandidater til Oslofjordprisen 2024

16. januar 2024
Vi trenger gode kandidater til Oslofjordprisen! I år går prisen til en frivillig organisasjon eller person som har gjort en spesiell innsats for å bedre allmenhetens tilgang til strandsonen, f.eks. ved å påvise ulovlige stengsler, vært en pådriver for etablering…
AktueltOslofjordprisen

Oslofjordprisen 2023 til Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen

31. mars 2023
Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen, fikk Oslofjordprisen 2023 for et stort engasjement for å bekjempe uønskede og fremmede planter ved Oslofjorden.
AktueltOslofjordprisen

Foreslå kandidater til Oslofjordprisen 2023

12. februar 2023
Vi trenger gode kandidater til Oslofjordprisen! I år går prisen til frivillige organisasjoner, foreninger eller enkeltpersoner som legger ned en prisverdig innsats for naturen langs Oslofjorden, enten ved å ta vare på naturmangfold eller bekjemper uønskede arter.
Tony Larsson
AktueltOslofjordprisen

Oslofjordprisen 2022 til Tony på fyret

8. april 2022
Tony Larsson, kunstner og tilsynsvakt på Fyrsteilene, er tildelt Oslofjordprisen for 2022.
AktueltOslofjordprisen

Oslofjordprisen 2021 til engasjert 15-åring

9. april 2021
Alle som bruker fjorden, har ved selvsyn sett omfanget av marin forsøpling. Langt fra alle velger å gjøre en innsats. En 15-åring fra Drøbak har valgt å bruke fritiden på rydde opp etter andre.

Tidligere vinnere

2017: Arnt Moe for årelange innsats – både som frivillig og gjennom Skjærgårdstjenesten – for friluftslivet og båtfolket i Fredrikstadskjærgården.
2016Hvaler kulturvernforening for i  å ha gjort en formidabel, frivillig innsats for å ta vare på kulturminnene og legge til rette for opplevelser og friluftsliv.
2015Eddie Andersen med begrunnelse i hans  uegennyttige innsats for tilrettelegging av friområdene i Brunlanes.