Oslofjordprisen til Marinreparatørene

Marinreparatørene tildeles oslofjordprisen for sitt mangeårige arbeid for et renere og mer levende miljø under vann i Indre Oslofjord.

Dag Reynolds i Indre Oslofjord undervannsklubb er klar for hummerhusutsetting ombord i Marinreparatørenes arbeidsbåt Pompel
Dag Reynolds i Indre Oslofjord undervannsklubb er klar for hummerhusutsetting ombord i Marinreparatørenes arbeidsbåt Pompel
Mangeåring innsats.

Marinreparatørene tildeles oslofjordprisen for sitt mangeårige arbeid for et renere og mer levende miljø under vann i Indre Oslofjord. Miljøgruppen har vært en viktig pådriver for frivillige ryddeaksjoner av søppel på havbunnen og på strendene på Nesodden. Her har de hatt et ekstra fokus på tapt fiskeredskap, såkalt spøkelsesfiske. De har også vært med på å utarbeide en veileder for undervannsrydding. Denne er et viktig verktøy for frivillige som rydder søppel under vann.

Marinreparatørene stort fokus på hvordan fjorden er under vann og er aktive dykkere

Biologisk mangfold

Vinneren av Oslofjordprisen har ikke bare vært en viktig bidragsyter til opprydding. Marinreparatørene har også satt i gang flere tiltak for å bedre det biologiske mangfoldet i Indre Oslofjord. Dette gjelder blant annet utsetting av hummerhotell for å hjelpe hummerbestanden, blåskjelltau for vannrensing og kunstige rev for å teste ut hvordan nye økosystem etablerer seg på disse menneskeskapte konstruksjonene.

 

Initiativtaker

Marinreparatørene var også en av initiativtakerne for «Før fuglene kommer» som er et prosjekt som skal mobilisere til rydding før hekketiden begynner. «Før fuglene kommer» er nå i ferd med å etablere seg som et nytt landsomfattende tiltak mot marin forsøpling.

En sunket båt er tatt opp fra havets bunnEn sunket båt er tatt opp fra havets bunn

Hummerreservat

OF er også begeistret for arbeidet Marinreparatørene har gjort for etableringen av nytt hummerfredningsområde utenfor Nesoddtangen. Nå bistår de også andre kommuner i Indre Oslofjord i prosessen med etableringen av flere reservater. Dette vil være et viktig arbeid for en bærekraftig hummerbestand i Indre Oslofjord.

Oslofjordprisen

  1. Oslofjordprisen er opprettet av Oslofjordens Friluftsråd. Formålet med å dele ut prisen er å sette fokus på den frivillige innsatsen og skape engasjement rundt frivillig arbeid innenfor friluftslivet.
  2. Alle kan foreslå kandidater. OFs styre avgjør hvem som skal motta prisen, hva erkjentlighetsgaven skal inneholde og frist for innsendelse av forslag. Mottaker av prisen gis også et diplom.
  3. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper av personer, foreninger eller virksomheter.
  4. Vilkåret for å bli tildelt prisen er at mottaker har gjort en ekstraordinær innsats for friluftslivet i en eller flere av OFs medlemskommuner. Den ekstraordinære innsats kan gjelde praktisk arbeid, aktivisering, nyskapning, informasjon eller andre bidrag som har styrket vilkårene for utøvelse av friluftslivet på en bemerkelsesverdig måte i OFs medlemskommuner.
  5. Som hovedregel deles prisen ut hvert år. Tildelingen skal fortrinnsvis skje på OFs årsmøter.

Marinreparatørene er en gruppe med entusiaster som siden 2013 har jobbet for et bærekraftig marint miljø i Indre Oslofjord. Gruppen er opptatt av marin forsøpling og har engasjert seg i ryddeaksjoner under vann. De har ambisjoner om å spre kunnskap og entusiasme og engasjement for det marine miljø.  De er også opptatt av ivaretakelse og teste ut ulike metoder for å forbedre  økosystemer under vann. Engasjementet er også stort for miljøpolitiske tiltak, som opprettelse av hummerreservat.

Les mer om marinreparatørene her