Skip to main content

Bit for bit har strandsonen forsvunnet gjennom oppføring av bygninger eller andre tiltak som enkeltvis kan virke uskyldige, men som samlet sett fortsatt gjør at tilgjengeligheten til fjorden reduseres fra år til år. Fra 2020 til 2021 var denne reduksjonen på 187 dekar. 

Dispensasjoner og planlagt nedbygging

Dispensasjon skal ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Tallene viser at det kan være et spørsmål om disse retningslinjene følges.

Ulovligheter

Flere kommuner har kartlagt strandsonen, og ofte blir store mengder ulovligheter funnet. Asker kommune undersøkte 6000 tiltak som er utført i strandsonen, av dem var 1700 antageligvis ulovlige. Oslo kommune har funnet 123 ulovligheter bare langs Mosseveien og på Ulvøya, Malmøya og Ormøya. Det føres ikke statistikk over ulovligheter, men tapet av areal er betydelig.

Stort inngrep i strandsonen

IRREVERSIBLE TILTAK Hvert år gjøres irreversible tiltak, både lovlige og ulovlige. I 2021 ble vi varslet om denne saken og sendte den videre til Nesodden kommune.

Potensielt tilgjengelig strandsone i Oslofjorden ble redusert med 187 dekar fra 2020 til 2021. Siden 2010 med 2243 dekar

Tabell: Oversikt på kommunenivå

Les mer

Filter

Fakta om OslofjordenMarin forsøplingRedd Oslofjorden

Unngå at EPS (isopor) havner i sjøen!

8. april 2024
Ekspandert polystyren (EPS) – mest kjent som isopor – på avveie er et kjent forsøplingsproblem. Produktet brukes fortsatt mye i båthavner, ved fiske eller andre steder der det lett kan havne i sjøen.
AktueltFakta om Oslofjorden

Oslofjordkonferansen 2024

19. mars 2024
Tema var status for fisk i Oslofjorden og indre Skagerrak? Fisk i Oslofjorden engasjerer og konferansen ble raskt fullbooket. Over 300 møtte opp. Her kan du bla i foredrag og se konferansen i opptak. Arrangementet var et samarbeid mellom OF,…
AktueltAskerFakta om OslofjordenUttalelser

Klage på tillatelse til endring av utslippstillatelse til Oslofjorden for Chemring Nobel AS

14. mars 2024
Uten kompenserende tiltak, innebærer utslippstillatelsen at staten bidrar til å forsinke prosessen med å gjenopprette en god økologisk tilstand i Oslofjorden og øke byrden for andre aktører. Staten må bidra langt mer konstruktivt.
AktueltFakta om OslofjordenRedd Oslofjorden

Til deg som er lokalpolitiker: Dette kan du gjøre for Oslofjorden

8. desember 2023
Oslofjorden er syk. Livet der er i krise, sterkt påvirket av møkkete vann og overgjødsling. Den gode nyheten er at det ikke er for sent å gjøre noe, og at du som er lokalpolitiker kan bidra.