Skip to main content

OF har hvert år uteundervisning med flere tusen barn og pedagoger i skoler og barnehager. Det gir bedre læring, og mer rom for barna med litt ekstra sprell i kroppen.

Tekst: Anna Blix, frilansjournalist
Artikkel fra OF årsrapport for 2022

STOLE PÅ HVERANDRE Fysisk aktivitet og samarbeids-øvelser er populært. Aktiviteten ”Brobygger`n” krever god kommunikasjon, samarbeid og at alle kan stole på hverandre.

I 1998 startet OF med uteundervisning
Ny læreplan vektlegger undervisning utenfor klasserommet. Tverrfaglige temaer som folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling passer hånd i hanske med uteundervisning.
Se oversikt over Uteundervisning, kurs og ferieaktiviteter

Se for deg en fin maidag ved Oslofjorden. Plantene er i full blomstring, og i fjæra er dyrelivet i full gang igjen etter vinterens kalde og rolige måneder. Plutselig velter en skoleklasse ut av en buss, og 20-30 ivrige 10-åringer beveger seg ned mot stranda. På veien snakker de om hva de har i matpakka, om de nyeste Pokémon-kortene de har skaffa seg og alt det andre som beveger seg oppe i hodene til dagens 10-åringer. Nede på stranda tas de imot av noen blide voksne fra Oslofjordens Friluftsråd. De er her for å kose seg, ungene, men også for å lære noe på en annen måte enn de gjør i klasserommet.

En klassetime ute av de mange inne

Dette er en scene som kan utspille seg på en strand langs Oslofjorden i 2023, og som kunne ha gjort det i 1998, året Oslofjordens Friluftsråd startet opp sitt barne- og ungdomsarbeid. Ja, faktisk har Pokémon-kortene eksistert omtrent like lenge som OFs undervisningsopplegg. Og i takt med tiden har barne- og ungdomsarbeidet blitt viktigere, både for OF og for elevene som er med.

FOR KORTE En havforskers gummistøvler er alltid for korte! Her fra Livet i fjæra på Malmøya, i samarbeid med Larvik kommune.

 

En utetime med Oslofjordens Friluftsråd kan arte seg på omtrent like mange måter som det finnes skoleklasser som er med. Elevene kan lære om matematikk, friluftsliv, sikkerhet ved vann, livet i fjæra, kart og kompass, hvordan man kan lage mat ute eller marin forsøpling, for å nevne noe. Det kan regne, snø, være strålende sol eller overskyet. Det kan være at en krabbe tar all oppmerksomheten, eller bare det at pultene er borte og himmelen er taket blir så overveldende at det å sørge for at ingen hopper i vannet med alle klærne på er læring nok for en skoletime.

MANGE TIMER En skoledag inneholder ofte mange timer i ro. Illustrasjonsfoto: Pointfuleducation

Siden slutten av 1980-tallet og fram til i dag, har norske skolebarn fått 1359 flere timer på skolen. De fleste av dem er lagt til 1.-4. klasse. Halvparten av disse timene kom da 6-åringene begynte på skolen på 90-tallet, mens resten er lagt til andre steder. Selv om det er fokus på aktivitet i skolen, foregår mange av timene i ro, inne i et klasserom.

Fysisk aktivitet er bra for kroppen og undervisninga

Verdens helseorganisasjon anbefaler at barn og unge er aktive i minst 60 minutter hver dag. Tall fra Norge viser at bare 64 prosent av 9-årige jenter og 81 prosent av 9-årige gutter tilfredsstiller anbefalingen. Når barna blir 15 år, er det bare 40 prosent av jentene og 51 prosent av guttene som er aktive i den anbefalte tiden. Fysisk aktivitet er viktig fordi det er helsefremmende, og kan medvirke til å forebygge og behandle over 30 ulike sykdommer og tilstander. Fysisk aktivitet har blant annet positiv effekt på mental helse og hukommelse, og forbedrer søvnen.

MATEMATIKK UTE Alle fag kan flyttes ut av klasserommet!

Forskjellige studier understreker dette. En gruppe 1. klassinger som var i fysisk bevegelse mens de lærte matte, lærte raskere enn barn som satt stille og skulle lære den samme matematikken. En amerikansk studie der lærerne flyttet undervisningen ut, viste at det førte til færre avbrytelser fra elevene og også færre irettesettelser fra lærerne i de påfølgende timene, selv om barna ikke fikk gjøre hva de ville mens de var ute, men gjennomførte vanlig undervisning, bare i et utemiljø. En norsk studie viste at barnehagebarn som var mer ute, var mer konsentrerte og mindre urolige helt til de startet i andre og tredje klasse.
Opp mot 7000 elever og 1500 pedagoger får hvert år være med på Oslofjordens Friluftsråds undervisningsopplegg. Etter noen stille pandemiår er undervisninga nå oppe på samme aktivitetsnivå som før pandemien, og særlig kurs som handler om samarbeid og kommunikasjon er det etterspørsel etter. Ute i virkelighetens klasserom kan man lære om det meste.

 

Uteundervisning gjør det lettere å spille flere elever gode

Øreåsen skole i Moss er en av skolene som har brukt OFs undervisningstilbud. De har sendt lærerne på kurs, så lærerne igjen kan ta med seg elevene ut. Rektor Marit Skei Andersen sier at det å være ute og være fysisk aktiv i læringa er bra for elevene. Hun forteller at bare det å være ute gir mer ro og mer tid til hver elev, fordi rammene rundt læringa er annerledes. Uteundervisninga er ikke like fastlåst som i et klasserom, og det er lettere for lærerne å spille mange elever gode når de får bruke hele kroppen og være fysisk aktive mens de lærer. Andersen trekker særlig fram friluftsrådenes ressurshefter til lærerne som viktige for å kunne ha gode utendørs undervisningstimer. Oppleggene i heftene krever lite utstyr og har få krav til det fysiske uteområdet, og er dermed en god idébank for hvordan uteopplegg kan gjennomføres.

FRA VIKINGTIDA Alltid kult å lære noen nye spill og uteaktiviteter. Her er det full fart med ”Kakkjerring”, et gammelt spill fra vikingtida. Fra friluftsskole i Sandefjord.

Annika Ljungström er avdelingsleder for OFs aktivitetsavdeling, og har blant annet ansvar for barne- og ungdomsarbeidet OF gjennomfører i skoletiden og i ferier. For henne er det viktig at vi er ute, både fordi det er bra for kroppen og fordi kjennskap til naturen i nærområdene våre gjør at vi blir mer opptatt av å ta vare på den. For den beste læringen er tverrfaglig, der man lærer om virkeligheten, i virkeligheten. ”Alle barn har forskjellige måter å lære på. Uteundervisning gir rom for å lære med hele kroppen og alle sanser, og det ser vi passer elevene vi møter veldig bra. Vi opplever nesten aldri konflikter mellom elever ved undervisning ute”, sier Annika, og understreker med det både det forskningen viser og erfaringene fra Øreåsen skole i Moss.

HVAL Geologi er spennende! På Malmøya i Larvik fant vi denne ”steinhvalen”, og sammen med Kongsberg International School klatret vi opp på ryggen.

 

Tilbake til stranda. Matpakkene er spist, undervisningen er gjennomført, og elevene er på vei tilbake til bussen. Med litt sand i skoene, litt mer kunnskap og litt mindre sprell i kroppen etter en skoledag mange aldri vil glemme.

PALETT Med skjell som palett blir det vakre hender på strender! Friluftsskolen på Veierland, Færder kommune.

NATURVEILEDERE Dyktige og inspirerende naturveiledere er viktig. Anne Lise demonstrerer en flaskeruse.

TRANSFORMASJON En elev på et av våre kurs studerer en øyenstikker som går fra nymfe til voksent individ. OF jobber hver dag for mer og bedre ute-undervisning i skole og barnehage og har kurs for både elever og pedagoger.

FAKTA
Læring i friluft gir:

  • Bedre læring Barns konsentrasjon og evne til å holde oppmerksomheten oppe utvikles positivt ved jevnlig uteundervisning.
  • Bedre helse Undervisning utendørs bidrar til økt fysisk aktivitet og et lavere stressnivå hos barn. Barn som er mye ute i barnehage eller skole får også færre forkjølelser.
  • Dybdelæring Læring i friluft bidrar til dybdelæring. Gjennom naturlig, tverrfaglig undervisning i virkeligheten, om virkeligheten får elevene større forståelse for sammenhenger i fag og mellom fag.
  • Sosial kompetanse Ved undervisning utendørs utvikles barnas evne til samhandling og konfliktløsning.
  • Bedre forståelse for natur og miljø Barn som jevnlig observerer, forsker og jobber i naturen utvikler en grunnleggende kunnskap om natur og miljø, basert på egne erfaringer.
  • Direkte opplevelser Læring i friluft gir barna ekte, direkte opplevelser med alle sanser, en motvekt til opplevelser gjennom skjerm.

Les også:

Filter

AktueltKystled

Kjeholmen og et kortreist golv

28. juli 2023
Kjeholmen har fått nytt golv. Les mer om arbeidet som ble utført av våre egne tilsynsvakter, med kortreiste materialer.
AktueltKronikker og fagartiklerKystled

Kystled 25 år

24. juli 2023
Hva kan bygg langs kysten som eierne ikke lenger har behov for brukes til? Slik oppstod ideen om kystled som et overnattingstilbud for allmenheten for 25 år siden. Siden er mange av Forsvarets og Kystverkets gamle bygg renovert, og bygget…
AktueltFakta om OslofjordenKronikker og fagartikler

90 år i fellesskapets tjeneste

20. juli 2023
Hva har Lågøya, Mølen, Ommen og store områder på Hvaler til felles? De er eksempler på de 20 000 dekarene med friområder som Oslofjordens Friluftsråd har sikret gjennom utrettelige arbeid i 90 år.
AktueltKronikker og fagartikler

Når himmelen er klasseromstaket

15. juli 2023
OF har hvert år uteundervisning med flere tusen barn og pedagoger i skoler og barnehager. Det gir bedre læring, og mer rom for barna med litt ekstra sprell i kroppen.
AktueltKystled

Engasjement og ildsjeler i Kystled Oslofjorden

11. juli 2023
Det er mange som tilrettelegger og står på for at du skal få en så god kystledtur som mulig. Her kan du bli bedre kjent med noen av ildsjelene i Kystled Oslofjorden.
Bilde av to personer som står på en båt med en blå sofa og andre møbler
AktueltKystled

Homlungen og en blå sofa

2. juli 2023
En blå sofa har fått sitt nye hjem på Homlungen. Les mer om hvordan Kystled Oslofjorden bidrar til en mer sirkulær økonomi i måten vi driver nettverket på.