Skip to main content
Arrangert i samarbeid med:

Tema for konferansen var status for fisk i Oslofjorden og Indre Skagerrak. Overbelastning av næringssalter, sterkt svekkede habitater og høyt fiskepress gjennom de siste 100 årene er viktige årsaker til at flere fiskearter har hatt sterk tilbakegang.

Formålet med konferansen er å samle myndigheter, politikere, forskere, interesseorganisasjoner og andre interesserte til faglig påfyll og diskusjoner om sentrale fiskearters fremtid i Oslofjorden og Indre Skagerrak.  

Konferanse ble raskt fullbooket. Ca 350 personer deltok. 

 

Her kan du bla i foredragene og se konferansen i opptak.

Se hele konferansen sammenhengende:

Del 1 Presentasjonene til Espen Søilen, Even Moland, Halvor Knutsen, Thrond Haugen, Henning Røed og en film om Kysthjelperne.

Del 2:Presentasjonene til Dag O. Hessen, Torbjørn Forseth, Jon Museth, Sondre Breian, Øyvind Fjeldseth og Truls Gulowsen

Del 3:  Forskerdebatt (Even Moland, Dag Hessen, Thrond Haugen, Sissel Jentoft) og politikkerdebatt (Jan Bredsand, Ola Elvestuen, Rasmus Hansson, Kari Sofie Bjørnsen).

 

Velg presentasjoner, se video eller bla i presentasjonen

Velkommen!

Konferansen ble åpnet av Marit K. Vea (Byråd for miljø og samferdsel, Oslo) og Nicolay Moe (OF)

Sissel Karlsen, leder, Natur og friluftsliv, og Idrett og lek, Sparebankstiftelsen DNB, ønsket velkommen til Sentralen.

Status Oslofjorden

Espen Søilen, direktør, Oslofjordens Friluftsråd oppsummerte miljøsituasjonen for Oslofjorden og konkluderte med at staten må på banen.

Bla i presentasjonen

Er du Oslofjordvenn?

Da støtter du i så fall Oslofjordens Friluftsråd i kampen for å redde Oslofjorden.

Finn ut mer

Historisk tilbakeblikk på Oslofjorden

Even Moland (Forsker) Havforskningsinstituttet tok oss med tilbake til da Oslofjorden bugnet av torsk, kveite, sild og brugde. Videre fortalte han om hvordan fiskeriene har påvirket bestandene.

Bla i presentasjonen

Hva viser strandnottrekkene om situasjonen i Oslofjorden

Halvor Knutsen, forsker, Havforskningsinstituttet fortalte om nottrekk som Havforskningsinstituttet har foretatt i over hundre år på samme steder og på samme måte.

Bla i presentasjonen

Hvorfor er det viktig å ha mange aldersgrupper av torsk?

Thrond O. Haugen, Professor, NMBU gav en status for torskesituasjonen i Oslofjorden og viktigheten av å bevare de store hunnfiskene (Big mamas 

Bla i presentasjonen

Hva kan folkeforskere bidra med for å få tilbake fisken?

Henning Røed (marinbiolog/prosjektkoordinator), Oslofjordens Friluftsråd fortalte om en storsatsing på aktivisering gjennom folkeforskning.

Bla i presentasjonen

Økosystem Oslofjorden – elv og hav

Dag O. Hessen, Professor, UIO trakk opp de store linjene og fortalte om sammenhengen mellom atmosfæreeffekter og klima, det som skjer på land, i vann og i elver og hvordan det påvirker fjordsystemene.

Bla i presentasjonen

Status for sjøørret og laks i Oslofjorden

Torbjørn Forseth,Seniorforsker, NINA ga oss en oppdateringene på hvordan det står til med laksen og sjøørreten i Oslofjorden.

Bla i presentasjonen

Kantsoner og forurensning av elver – effekt på fisk

Jon Museth, Seniorforsker, NINA fortalte om viktigheten kantsoner har for biologisk mangfold, flomsikringsvern og mer fisk.  

Bla i presentasjonen

Status på restaureringsarbeid i sjøørretbekker

Sondre Breian , sportsfiskekonsulent, NJFF fortalte om statusen for Oslofjordens sjøørreetbekker og arbeidet som NJFF har gjort for å bedre tilstanden.  

Bla i presentasjonen

«Fiskereguleringer – viktigheten av oppsyn, og tilrettelagt informasjon til målgruppene»

Øyvind Fjeldseth, rådgiver, NJFF, satte fokus manglende informasjon og oppsyn i forbindelse med reguleringene av fiske i Oslofjorden.  

Bla i presentasjonen

 – Forfall – 

Forvaltningen av fiskeriene i Oslofjorden
Kristina Hansen (Statssekretær) Nærings- og fiskeridepartementet

 

Hva inneholder en helhetlig verneplan for all natur i Oslofjorden?

Truls Gulowsen ,leder, Naturvernforbundet argumenterte for viktigheten av flere og større verneområder i Oslofjorden og indre Skagerrak.

Bla i presentasjonen

Forskerdebatt

Even Moland, Dag Hessen, Thrond Haugen, Sissel Jentoft hadde en god faglig debatt om tiltakene som forskerne mener må på plass for at vi skal få fisken tilbake. Ordstyrer Henning Røed 

Uttalelse fra forskere:

Økosystemet i Oslofjorden kollapser — vi trenger tiltak

Modige og riktig skalerte tiltak er nødvendige dersom vi skal kunne se en gjenoppbygging av fiskebestander og deres økosystemfunksjoner — i Oslofjorden og Indre Skagerrak.

Les uttalelsen på khrono.no 

Politikerdebatt

Jan Bredsand, Ola Elvestuen, Rasmus Hansson, Kari Sofie Bjørnsen debatterte rundt tiltaksplanen, fiskerireguleringer og statlig involvering. Ordstyrer Espen Søilen. 

Anbefalt lesning

Filter

Unngå at EPS (isopor) havner i sjøen!
Unngå at EPS (isopor) havner i sjøen!AktueltFakta om OslofjordenMarin forsøplingRedd Oslofjorden

Unngå at EPS (isopor) havner i sjøen!

Ekspandert polystyren (EPS) – mest kjent som isopor – på avveie er et kjent forsøplingsproblem. Produktet brukes fortsatt mye i båthavner, ved fiske eller andre steder der det lett kan havne i sjøen.
2. mai 2024
Oslofjordkonferansen 2024
Oslofjordkonferansen 2024AktueltFakta om Oslofjorden

Oslofjordkonferansen 2024

Tema var status for fisk i Oslofjorden og indre Skagerrak? Fisk i Oslofjorden engasjerer og konferansen ble raskt fullbooket. Over 300 møtte opp. Her kan du bla i foredrag og se konferansen i opptak. Arrangementet var et samarbeid mellom OF,…
19. mars 2024
Klage på tillatelse til endring av utslippstillatelse til Oslofjorden for Chemring Nobel AS
Klage på tillatelse til endring av utslippstillatelse til Oslofjorden for Chemring Nobel ASAktueltAskerFakta om OslofjordenUttalelser

Klage på tillatelse til endring av utslippstillatelse til Oslofjorden for Chemring Nobel AS

Uten kompenserende tiltak, innebærer utslippstillatelsen at staten bidrar til å forsinke prosessen med å gjenopprette en god økologisk tilstand i Oslofjorden og øke byrden for andre aktører. Staten må bidra langt mer konstruktivt.
14. mars 2024
Til deg som er lokalpolitiker: Dette kan du gjøre for Oslofjorden
Til deg som er lokalpolitiker: Dette kan du gjøre for OslofjordenAktueltFakta om OslofjordenRedd Oslofjorden

Til deg som er lokalpolitiker: Dette kan du gjøre for Oslofjorden

Oslofjorden er syk. Livet der er i krise, sterkt påvirket av møkkete vann og overgjødsling. Den gode nyheten er at det ikke er for sent å gjøre noe, og at du som er lokalpolitiker kan bidra.
8. desember 2023
Varsellampene blinker for Oslofjorden – hva gjør politikerne?
Varsellampene blinker for Oslofjorden – hva gjør politikerne?AktueltFakta om OslofjordenRedd Oslofjorden

Varsellampene blinker for Oslofjorden – hva gjør politikerne?

Alle er enige om at noe må gjøres med fjorden, men hvem tar ansvar for at det faktisk skjer noe? Foreløpig ser det ut til at kortsiktige særinteresser fortsatt vinner fram, på bekostning av både felleskapet og livet i fjorden.…
31. august 2023
90 år i fellesskapets tjeneste
90 år i fellesskapets tjenesteAktueltFakta om OslofjordenKronikker og fagartikler

90 år i fellesskapets tjeneste

Hva har Lågøya, Mølen, Ommen og store områder på Hvaler til felles? De er eksempler på de 20 000 dekarene med friområder som Oslofjordens Friluftsråd har sikret gjennom utrettelige arbeid i 90 år.
20. juli 2023
Telting på Håøya
Telting på HåøyaFakta om OslofjordenKronikker og fagartiklerTurtips

Telting på Håøya

Håøya er øy med store naturrikdommer, en spennende kulturhistorie og mange fine plasser å sette opp teltet, enten du ønsker å gå til teltslettene nær fergen eller om du vil ta deg til skogen og svabergene nord på øya.
22. desember 2022
Gjødsel på avveie kveler Oslofjorden
Gjødsel på avveie kveler OslofjordenFakta om OslofjordenKronikkKronikker og fagartiklerUttalelser

Gjødsel på avveie kveler Oslofjorden

Kronikk: Rensing for nitrogen er ikke bare en kostnad, men kan også sikre verdifulle ressurser for bøndene, sier direktør Espen Søilen.
20. august 2022
Mølen, OFs første friområde
Mølen, OFs første friområdeFakta om OslofjordenKronikker og fagartikler

Mølen, OFs første friområde

Midt i Oslofjorden ligger Mølen, OFs første friområde. Denne artikkelen gir et innblikk i øyas mangfoldige kvaliteter. Tekst og bilder i denne artikkelen er i april 2022 satt opp rundt på øya.
27. april 2022