Skip to main content

Effekt av nærhet til vann

Britiske forskere har funnet ut at områder som har vann i en eller annen form, som sjøen, elver, dammer og til og med installasjoner som fontener i byer, har vist seg å ha effekt på velvære, skriver Tim Smedley, forskningsjournalist i The Guardian.

Utdrag fra The Guardian Professional, mars 2013.
Artikkel publisert i Fjord og Friluft

Velvær

Britiske forskere har funnet ut at områder som har vann i en eller annen form, som sjøen, elver, dammer og til og med installasjoner som fontener i byer, har vist seg å ha effekt på velvær, skriver Tim Smedley, forskningsjournalist i The Guardian.

 

Helse og nærhet til vann

Helse og nærhet til vann. I England har et forskerteam, ledet av professor i miljø og folkehelse Michael Depledge, studert sammenhengen mellom helse og nærhet til vann. Depledge ledet tidligere Environment Agency før han var med å starte European Center for Environment and Human Health(ECEHH) in Plymouth i 2011, og lanserte Blue Gym Projects i 2012 hvor han studerte hvordan vannbaserte miljøer påvirker helse og velvære.

 

Blue Gym Project tok utgangspunkt i tidligere miljøpsykologi-studier. Sammen med miljøpsykolog Mat White videreførte Depledge noen tidlige forsøk om preferanser for folks velvære,

Velvære i kajakk; padling ved Alholmen, en øy rett ved Rekefabrikken.

Velvære i kajakk; padling ved Alholmen, en øy rett ved Rekefabrikken.

bl.a. Roger Ulrichs studier som viser at stressnivå blir redusert i takt med andelen av et bildes innehold av grøntområder. – Forskjellen var at vi denne gangen introduserte vann i bildene, sier Depledge til The Guardian.– Vi viste bilder av alt fra en dam til ren kyst. Med økende mengde vann i bildene, fant vi ut at folk i sterk grad foretrakk bildene med mest vann.

 

Forsøkene ble gjentatt i urbane strøk, fra fontener på torg til kanaler gjennom byen. Igjen, det var områdene med vann som ble foretrukket. Bilder av grøntområder gav positiv respons, bilder som inneholdt både grøntområder og vann ga størst respons.

 

Dette var en indikasjon på at vi kunne være på sporet av noe, og den neste undersøkelsen, i september 2012, fikk man enda flere indisier på vannets viktige rolle. Her brukte man data fra NaturalEngland hvor man koplet selvrapportert helsetilstand med postnummer. Et forskerteam fra ECEHH sjekket om det var variasjoner i rapportert helsetilstand og nærhet til vann.

 

Selvrapportert helse korrelerer godt med virkelig helse, sier Depledge. For første gang ble denne type helsedata satt opp mot postnummer, og vi fant ut at jo nærmere kysten du bor, jo bedre var helsa. Funnene ble kontrollert mot andre variable, bl.a. sosioøkonomiske standarder.

Kystledhytta Gullholmen fyr. Fyrstasjonene er populære reisemål. Få steder har bedre utsikt over vann.

Les også