Kjenner du noen som har gjort en viktig frivillig innsats for friluftslivet ved Oslofjorden?

Du kan foreslå kandidater innen 1. februar

Kjenner du noen som har gjort en frivillig innsats for friluftslivet ved Oslofjorden? Du kan foreslå kandidater innen 1. februar. I år vil vi sette søkelyset for innsats for og med barn. I tillegg til diplom vil prisvinner også motta 10.000 kroner. 

 

Oslofjordprisen er opprettet av Oslofjordens Friluftsråd. Formålet med å dele ut prisen er å sette fokus på den frivillige innsatsen og skape engasjement rundt frivillig arbeid innenfor friluftslivet. Alle kan foreslå kandidater. OFs styre avgjør hvem som skal motta prisen og frist for innsendelse av forslag er 1. februar. Ved tildeling av prisen for 2021 vil vi vektlegge innsats for og med barn, men alle kandidater som har gjort en ekstraordinær innsats for friluftslivet i en eller flere av OFs medlemskommuner vil bli vurdert.

 

Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper av personer, foreninger eller virksomheter. Mottaker av prisen gis et diplom og gave. Vilkåret for å bli tildelt prisen er at mottaker har gjort en ekstraordinær innsats for friluftslivet i en eller flere av OFs medlemskommuner. Innsats kan være praktisk arbeid, aktivisering, nyskapning, informasjon eller andre bidrag som har styrket vilkårene for utøvelse av friluftslivet på en bemerkelsesverdig måte. Som hovedregel deles prisen ut hvert år. Tildelingen skal fortrinnsvis skje på OFs årsmøter.

Foreslå kandidater – oslofjf@online.no

 

Tidligere vinnere:

2020:  Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr for innsatsen stiftelsen har gjort for fyrstasjonen i en årrekke. Oslofjordprisen 2020 til Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr

2019: Vigdis Myhre   for hennes innsats for Kystleden i Oslofjorden.
 Oslofjordprisen til Vigdis Myhre
2018: Marinreparatørene for arbeid for et renere og mer levende miljø under vann i Indre Oslofjord. Oslofjordprisen til Marinreparatørene
2017: Arnt Moe for årelange innsats – både som frivillig og gjennom Skjærgårdstjenesten – for friluftslivet og båtfolket i Fredrikstadskjærgården.
2016: Hvaler kulturvernforening for i  å ha gjort en formidabel, frivillig innsats for å ta vare på kulturminnene og legge til rette for opplevelser og friluftsliv.
2015: Eddie Andersen med begrunnelse i hans  uegennyttige innsats for tilrettelegging av friområdene i Brunlanes.

Oslofjordprisen

  1. Oslofjordprisen er opprettet av Oslofjordens Friluftsråd. Formålet med å dele ut prisen er å sette fokus på den frivillige innsatsen og skape engasjement rundt frivillig arbeid innenfor friluftslivet.
  2. Alle kan foreslå kandidater. OFs styre avgjør hvem som skal motta prisen, hva erkjentlighetsgaven skal inneholde og frist for innsendelse av forslag. Mottaker av prisen gis også et diplom.
  3. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper av personer, foreninger eller virksomheter.
  4. Vilkåret for å bli tildelt prisen er at mottaker har gjort en ekstraordinær innsats for friluftslivet i en eller flere av OFs medlemskommuner. Den ekstraordinære innsatsen kan gjelde praktisk arbeid, aktivisering, nyskapning, informasjon eller andre bidrag som har styrket vilkårene for utøvelse av friluftslivet på en bemerkelsesverdig måte i OFs medlemskommuner.
  5. Som hovedregel deles prisen ut hvert år. Tildelingen skal fortrinnsvis skje på OFs årsmøter.

Les mer om tidligere vinnere