Skip to main content

Hesteløkka sikret – en sentral strandeiendom gjøres tilgjengelig

Vi er glade for at Sparebankstiftelsen DNB nå har kjøpt eiendommen Hesteløkka på Nesoddtangen. Eiendommen er på nær fem mål og ligger kun to minutters gange fra Tangen terminal, som er landets mest trafikkerte fergesamband for persontrafikk. Med dette er et nytt friområde gjort tilgjengelig for allmennheten, kun 27 minutters reisetid unna Aker Brygge.

Tett befolket område

Området rundt Oslofjorden er landets tettest befolkede. Nær to millioner mennesker bor rundt fjorden, og befolkningstallet øker. Samtidig har tilgjengelig strandsoneareal blitt sterkt redusert.

Det gleder oss å se at strandsone og tilgjengelighet nå står på den politiske dagsorden i flere av kommunene rundt Oslofjorden. Friluftslivsområder blir rustet opp for å kunne motta flere besøkende, og ulovlig privatisering kartlegges og følges opp. Men skal vi øke tilgjengeligheten for folk flest, må også nye områder gjøres tilgjengelig. Staten har redusert tilskuddet til slike oppkjøp til 20 millioner kroner årlig – for hele landet. Strandtomter i Oslofjorden er dyre, så disse midlene strekker ikke langt.

20.000 mål sikret på 90 år

Oslofjordens Friluftsråd har i 90 år arbeidet for å sikre allmennhetens tilgang til fjordens strender, svaberg og holmer. Siden 1933 har vi vært med på å sikre om lag 20.000 mål. Nå er vi glade for å ha fått Sparebankstiftelsen DNB med på laget. I fjor kjøpte de Lågøya, på 130 mål, det hittil mest kostbare eiendomskjøpet på vegne av allmennheten. At de nå bidrar til å sikre Hesteløkka, er et nytt viktig bidrag for å sikre allmennhetens tilgang til fjorden.

Beliggenheten kunne ikke vært bedre. Området er nært de folkerike områdene i Indre Oslofjord. På sikt kan kanskje bygningene på eiendommen bli del av Kystled Oslofjorden, i likhet med Rødstua som ligger på andre siden av Nesoddtangen. Hit er det enkelt å komme, også for dem som reiser kollektivt. Derfor er vi sikre på at også Hesteløkka kommer til å bli et kjært friluftslivsområde for mange, og gleder oss til å samarbeide med Nesodden kommune om bruken av eiendommen.

Relatere saker

Filter

MiljøtilstandProsjekt (pågår)Redd Oslofjorden

Kysthjelperne

7. september 2023
«Kysthjelperne» skal skape et folkelig eierskap til havet og kystnære områder. Målet er et krafttak for ny kunnskap om endringene i kystøkologien, for å gjøre en forskjell for naturen i Oslofjorden.
Prosjekt (pågår)SkoleUteundervisning

Læring i friluft for alle

8. februar 2023
Prosjekt med mål å skape mer og bedre læring i friluft ved deltakerskolene. Finansiert av Sparebankstiftelsen DNB.
AktueltKystled

Vedlikeholdsløft til felles glede i 5 + 3 år!

23. januar 2023
En stor takk til Sparebankstiftelsen DNB! I 5 år, fra 2018 til 2022 har de støttet Kystled Oslofjorden med 15 millioner kroner til vedlikehold og løft av kystledhyttene.
Prosjekt (pågår)Tilrettelegging

Kulturlandskapsskolen – prosjekt

17. november 2022
Hovedformålet er å engasjere, motivere og lære bort skjøtselsmetoder, praktisk kunnskap og diskutere aktuelle problemstillinger, som økende gjengroing av friluftslivsområder, natur- og kulturlandskap, og tap av biologisk mangfold rundt Oslofjorden og være en arena for utveksling av kunnskap, erfaring og…
AktueltLågøya

En egen øy for friluftslivet i Oslofjorden!

29. april 2022
En svært gledelig nyhet: OF og DNT Oslo og Omegn overtar Lågøya i Oslofjorden. En privat øy på 130 mål med 21 hytter, som selges av Cirkle K. Kjøpet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB. Dette blir et stort løft for…