OF ønsker at det i byer og tettsteder tilrettelegges med bystrender.

OF ønsker at det i byer og tettsteder tilrettelegges med bystrender.

OF vil arbeide for at ulovlige ferdselshindre blir fjernet, og at muligheten ferdsel i strandsonen er best mulig.

OF vil arbeide for at ulovlige ferdselshindre blir fjernet, og at muligheten ferdsel i strandsonen er best mulig.

På campingplasser skal campingvogner, telt og lignende skal ikke plasseres slik at de hindrer ferdsel og opphold i strandbeltet.

På campingplasser skal campingvogner, telt og lignende ikke plasseres slik at de hindrer ferdsel og opphold i strandbeltet.

OF ønsker at byggeforbudet skal håndheves strengt.

OF ønsker at byggeforbudet skal håndheves strengt, og er forkjemper for felles bryggeanlegg

Uttalelser og pressemeldinger

Uttalelsene under bygger alle på OFs retningslinjer, vedtatt av årsmøtet 2017